Η μνήμη της Αγίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, στην Πόλη

Loading...


Φέρεται εις γνώσιν των φιλακολούθων Χριστιανών, ότι την Κυριακήν, 15ην Ιουλίου, και ώραν 09:00, εις τον καθ’ ημάς Ι. Ναόν θα τελεσθή πανηγυρική Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλ.

Επισκόπου Ερυθρών κ. Κυρίλλου, επί τη εορτή της μνήμης της ανακομιδής των Ι. Λειψάνων της Οσίας Μητρός ημών Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, Πολιούχου Ερυθρών.
Θα επακολουθήση δεξίωσις.

Παραλλήλως γνωστοποιούμεν ότι, καθ’ όλην την θερινήν περίοδον η Θεία Λειτουργία τελείται καθ’ εκάστην Κυριακήν και περί ώραν 09:00.

Εκ του Ιερού Ναού ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ)tilegrafima.gr