ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΑ

Η μνήμη της Αγίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, στην Πόλη

Ιούλιος 10, 2018 στις 13:00 μμ

Φέρεται εις γνώσιν των φιλακολούθων Χριστιανών, ότι την Κυριακήν, 15ην Ιουλίου, και ώραν 09:00, εις τον καθ’ ημάς Ι. Ναόν […]