Εκπτωτος ο μουφτής του Διδυμότειχου

Loading...


Οριστικά έκπτωτος με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κηρύσσεται ο Τοποτηρητής Μουφτείας Διδυμοτείχου, Σερίφ Δαμαδόγλου Μεμέτ του Αχμετ. Ο Μουφτής παύθηκε από τη θέση του με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, μετά την αμετάκλητη καταδίκη του για απλή συνέργεια σε υπόθεση απάτης σε βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Τελικά, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ´αριθμόν 869/2018 απόφασή της (πρόεδρος Νικόλαος Σακελλαρίου, εισηγητής Δημήτρης Μακρής απέρριψε την αίτησή του. Στην απόφαση τονίζεται ότι ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτείας παύονται από τα καθήκοντά τους σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης-όπως στην προκειμένη περίπτωση- που αποτελεί και κώλυμα διορισμού τους για τις θέσεις αυτές.

Ο Σερίφ Δαμαδόγλου είχε διοριστεί τον Οκτώβριο του 1996 ως Τοποτηρητής της Μουφτείας Διδυμοτείχου με καθήκοντα προσωρινής διαχείρισης των υποθέσεών της μέχρι τον διορισμό του Μουφτή.

Το 2013 με αμετάκλητη απόφαση της δικαιοσύνης κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών μηνών με τριετή αναστολή για απλή συνέργεια σε απάτη σε βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο λόγος της «καρατόμησης»

Η υπόθεση αφορούσε στο ότι αν και γνώριζε το ψευδές περιεχόμενο δηλώσεων που υπέβαλε ο αδερφός του για να εισπράξει κοινοτικές επιδοτήσεις από καλλιέργειες, εν τούτοις δεν εναντιώθηκε στην υποβολή τους. Για την ίδια υπόθεση έχει καταδικαστεί και ο αδερφός του, ενώ τελικά η επίμαχη επιδότηση δεν καταβλήθηκε γιατί έγινε αντιληπτή η προσπάθειά τους από τις αρμόδιες αρχές.

Το Συμβούλιο Χαρίτων είχε απορρίψει στις 12 Μάιου 2017 είχε την αίτηση απονομής χάριτος που είχε υποβάλλει στο υπουργείο Δικαιοσύνης ο Σερίφ Δαμάδογλου Μεμέτ.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας επισημαίνει στο σκεπτικό της ότι «ο νομοθέτης δεν ανέχεται την άσκηση καθηκόντων από τον Μουφτή ή τον Τοποτηρητή Μουφτείας από πρόσωπα που θεωρεί ότι λόγω της αμετάκλητης καταδίκης τους για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα , δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ηθική υπόσταση και το απαιτούμενο κύρος και δεν μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους για την άσκηση των προβλεπόμενων από τον νόμο καθηκόντων τους , που περιλαμβάνουν μάλιστα πλην των θρησκευτικών και δικαιοδοτικά καθήκοντα ως προς ορισμένες κατηγορίες οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου των Ελλήνων μουσουλμάνων της περιφέρειάς τους».

Η ρύθμιση αυτή τονίζουν οι σύμβουλοι επικρατείας : « αποσκοπεί στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Μουφτείων ως δημοσίων υπηρεσιών, με την άσκηση των προαναφερθέντων καθηκόντων από πρόσωπα που διαθέτουν τα κατάλληλα ηθικά προσόντα, συνάπτεται άμεσα με το αντικείμενο και τον χαρακτήρα του σχετικού δημοσίου λειτουργήματος τους ».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ επέβαλε στο Μουφτή τα έξοδα της δικαστικής δαπάνης του Δημοσίου, τα οποία ανέρχονται στα 460 ευρώ.tilegrafima.gr