«Βρέχει»… κατασχετήρια σε 60.000 λογαριασμούς που έχουν από 2 λεπτά έως 100 €

Εξήντα χιλιάδες έχουν σταλεί σε ασφαλιστικών ταμείων, αλλά οι  ήταν… άδειοι.

H συνέχεια εδώ