Τι ισχύει για τους οικογενειακούς τάφους σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

Loading...


Mε τη σύσταση οικογενειακού τάφου παραχωρείται στον δικαιούχο και τα περιοριστικώς αναφερόμενα μέλη της οικογενείας του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του α.ν. 582/1968, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ορισμένου τάφου.

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες