Πρόσληψη αναπληρωτών στα εκκλησιαστικά σχολεία

Loading...


Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2014-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ      ΟΝΟΜΑ            ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ           ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΗ     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          ΔΗΜΟΣ          ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
ΛΑΠΠΑ                 ΛΙΔΑ           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ        ΧΡΙΣΤΙΝΑ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ           ΟΝΟΜΑ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ         ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΓΓΙΝΑ          ΧΡΥΣΑΝΘΗ      ΣΩΤΗΡΙΟΣ         ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ
 ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ        ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ     ΜΑΡΙΑ        ΣΤΑΥΡΟΣ            ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ        ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ       ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΥΣΗ         ΒΑΣΙΛΙΚΗ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       ΦΩΤΙΟΣ        ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ      ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΙΑΤΣΟΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ    ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ        ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ         ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία και να αναλάβουν
υπηρεσία από 22-09-2014 μέχρι και 29-09-2014.
 Ετικέτες