Ο κίνδυνος των συμπροσευχών

Loading...


Δεν χαιρόμαστε για το ναυάγιο των ποικίλων διαλόγων με τους αιρετικούς Παπικούς, Προτεστάντες, Παλαιοκαθο­λικούς και Αντιχαλκηδόνιους Μονοφυσίτες. Θα επιθυμούσαμε και αυτός με τον Παπισμό και όλοι οι διάλογοι να έχουν οδηγηθεί σε αίσιο αποτέλεσμα, οι δε πλανεμένοι αιρετικοί να βρεθούν και πάλι στην αγκαλιά της Ορθοδοξίας. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Καί αυτό δεν μπορεί παρά να προξενεί λύπη σε κάθε Ορθόδοξο πιστό που προσεύχεται και παρακαλεί να γνωρίσει όλος ο κόσμος την αλήθεια της Ορθοδοξίας.

   Όμως έχει και κάποιες άλλες σημαν­τικές παραμέτρους το ναυάγιο των διαλόγων. Αποδεικνύει πρώτον ότι, παρά τις κατά καιρούς διατυπωθείσες έντονες επικρίσεις και επιφυλάξεις, οι μετέχοντες στους διαλόγους ­Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι φαίνεται να υπερασπίζονται την αλήθεια της ­Ορθοδοξίας. Του­λάχιστον οι περισσότεροι από αυ­τους. Διότι, αν είχαν υποχωρήσει, οι διάλογοι δεν θα είχαν οδηγηθεί σε αδιέξ­οδο. Αυτή είναι πραγματικά θετική παράμετρος.
   

Υπάρχει όμως και η αρνητική. Οι μακροχρόνιοι ατελέσφοροι διάλογοι, ενώ δεν οδηγούν σε κανένα αποτέλεσμα, δημιουργούν εντούτοις την ψευδαίσθηση στους πολλούς ότι δεν μας χωρίζει τίποτε ουσιαστικό από τους αιρετικούς και ότι κάποια στιγμή θα ενωθούμε μαζί τους. Η ψευδαίσθηση αυτή δεν καλλιεργείται μόνο από την πλευρά των αιρετικών, αλλά ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι και μάλιστα οι εξ αυτών επίσκοποι συμπροσεύχον­ται συχνά με τους αιρετικούς.

   Γι᾿ αυτό πολύ σωστά η Σύνοδος της Ιεραρχίας αποδέχεται στην ανακοίνωσή της τη σύσταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας να αποφεύγονται κατά τη διεξαγωγή των διαλόγων αυτές οι συμπροσευχές. Επί λέξει σημειώνεται: «Αναφορικά με τον θεολογικό διάλογο στο Παγ­κόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών τονίστηκε η ανάγκη αποφυγής κάθε μορφής συμπροσευχής».
   Ο λόγος της αυστηρής αυτής συστάσεως είναι ολοφάνερος, όπως ήδη σημειώσαμε. Οι συμπροσευχές, η συμμετοχή σε κοινές εκδηλώσεις, οι εναγκαλισμοί και οι φιλικές επισκέψεις καλλιεργούν ψευδή εντύπωση για ενότητα στην πράξη, χωρίς να έχει επέλθει οποιαδήποτε συμφωνία στην πίστη. Αυτή δε η ψεύτικη ενότητα είναι ο μέγιστος κίνδυνος σήμερα.
   Είναι συνεπώς χρέος όλων των Ορ­θοδόξων να μένουμε ασυμβίβαστοι απέναντι σε αυτές τις σατανοκίνητες ψευδομορφές ενώσεως.  Ετικέτες