Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Σύντομη επίσκεψη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στον Ναό της Αναστάσεως έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κ.Χρυσόστομος, που βρέθηκε στο Ισραήλ.

Στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρεται συγκεκριμένα: «Το εσπέρας της Δευτέρας, 13ης/26ης Ιανουαρίου 2015, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, ευρισκόμενος εις Τελ Αβίβ διά υποθέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, επεξέτεινε την επίσκεψιν Αυτού διά προσκύνησιν εις τον Ναόν της Αναστάσεως.

Εις την επίσκεψιν αυτού ταύτην ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, συνοδευόμενος υπό του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, Αγιοταφιτών Αρχιερέων και άλλων Πατέρων, έφθασεν εις τον Ναόν της Αναστάσεως και προσεκύνησεν εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν, τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον του Κυρίου, εις το Καθολικόν, εις τον Φρικτόν Γολγοθάν, το Τίμιον Ξύλον εις το Γραφείον του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου, όστις υπεδέχθη Αυτόν μετά των διακονητών του Ναού της Αναστάσεως.

Εκ του Ναού της Αναστάσεως ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία, ένθα υπεδέχθη και προσεφώησεν Αυτόν διά λόγων αδελφικών του «ως ευ παρέστητε» ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και προσέφερεν Αυτώ σετ εγκολπίων και εικόνα της Θεοτόκου και ηυχήθη Αυτώ, όπως η Θεοτόκος κραταιώνη την υγιείαν Αυτού, ίνα συνεχίζη το πολύτιμον εκκλησιαστικόν και πατριωτικόν έργον Αυτού.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ηυχαρίστησεν Αυτώ διά την θερμοτάτην υποδοχήν, λέγων ότι ο Αναστάς Κύριος και ο Ζωοδόχος και Πανάγιος Τάφος Αυτού και ο Φρικτός Γολγοθάς, εν οις προσεκύνησεν, πιστεύει ότι θα ενισχύσουν Αυτόν, όπως εν δυνάμει κραταιά συνεχίζη το έργον Αυτού εις την Εκκλησίαν της Κύπρου».

2701jp.jpg
2701jp1.jpg
2701jp2.jpg
2701jp3.jpg
2701jp4.jpg
2701jp5.jpg
2701jp6.jpg
2701jp7.jpg
2701jp8.jpg


Ετικέτες