Οι πολύτιμοι συνεργάτες του Ιερέα!

Loading...


Πολύτιμοι συνεργάτες και συνοδοιπόροι του Ιερέα για την εξάσκηση των λειτουργικών του καθηκόντων είναι:

Οι Ιεροψάλτες και συγκεκριμένα ο Δεξιός Ιεροψάλτης ο οποίος προίσταται του Δεξιού χορού γι’ αυτό και λέγεται «Πρωτοψάλτης» και ψάλλει τα σπουδαιότερα υμνολογήματα της Ακολουθίας και ο Αριστερός Ιεροψάλτης ο οποίος λέγεται «Λαμπαδάριος» διότι παλαιότερα με λαμπάδα συνόδευε τον Ιερέα στις Εισόδους του Εσπερινού και της Θ. Λειτουργίας όταν εκείνος έβγαινε από την Βόρεια (αριστερή) θύρα του Ι. Βήματος.

Ο Αναγνώστης που μετά από ειδική ευχή που του δίνει ο Επίσκοπος διαβάζει τους Ψαλμούς και τις Προφητείες των Ιερών Ακολουθιών φορώντας ράσο, γεγονός που κάνει την παρουσία του στον Ναό επίσημη και τελετουργική!

Οι Νεωκόρες οι οποίες επιμελούνται με σεβασμό και ευθύνη την ευπρέπεια του Ιερού Ναού αφιερώνοντας πολλές ώρες την ημέρα σ’ αυτήν την σπουδαία διακονία, στο να διατηρήσουν τον Ναό και τους αύλειους χώρους καθαρούς ούτως ώστε οι προσκυνητές – επισκέπτες, ενορίτες να νοιώθουν ευχάριστα μέσα σε ένα τέτοιο πολιτισμένο περιβάλλον.
Οι νεωκόρες μπορούν να συμψάλλουν με τον προφήτη Δαυίδ και με όσους αγαπούν την καθαριότητα και ευταξία του Ναού το: «Κύριε ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου Σου και τόπον Σκηνώματος δόξης Σου».

Οι «Ιεροπαίδες» (παπαδάκια) που βοηθούν τον Ιερέα στις Ιερές Ακολουθίες και λαμπρύνουν την Θεία Λειτουργία καθήμενοι γύρω από την Αγία Τράπεζα εικονίζοντας τους Αγίους Αγγέλους γύρω από το Επουράνιο Θυσιαστήριο.
Τα παιδιά αυτά που θυσιάζουν την ανάπαυσή τους χάριν της υπηρεσίας του Ιερού Βήματος το πρωινό της Κυριακής και που με τα πολύχρωμα άμφιά τους και τις νεανικές παρουσίες τους δίνουν μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδος στο εκκλησίασμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που χαίρονται να βλέπουν τα παιδιά τους ντυμένα με τα Ιερά άμφια της Εκκλησίας μας.

Γιά όλους αυτούς, για την υγεία και την πρόοδό τους, προσεύχεται ιδιαιτέρως ο Ιερέας σε κάθε Θεία Λειτουργία.