Η πρώτη Συνέλευση των Ορθοδόξων Επισκόπων της Γαλλίας για το 2016 (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Πέμπτη 14η Ιανουαρίου συνήλθεν εις την έδραν της Ι. Μητροπόλεως Γαλλίας η Επισκοπική Συνέλευσις των Ορθοδόξων Επισκόπων που εδρεύουν εν Παρισίοις, υπό την Προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, εις τακτικήν Συνεδρίαν (την πρώτην διά τό νέον έτος 2016) και ησχολήθη με θέματα που αφορούν τους Ορθοδόξους εν Γαλλία αλλά και την Ορθοδοξίαν εν γένει.

Εις την ως άνω Επισκοπικήν Συνέλευσιν συμμετείχον:

– Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Πρόεδρος. (Οικουμ. Πατριαρχείον)
– Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος (Πατρ. Αντιοχείας)
– Ο Θεοφ. Επίσκοπος κ.Νέστωρ (Πατρ. Μόσχας)
– Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ.Ιωσήφ (Πατρ. Ρουμανίας)
– Ο Θεοφ. Επίσκοπος κ. Ιωάννης (Τοποτηρητής των Ορθοδ. Παροικιών Ρωσσ. Παραδόσεως)
– Ο Θεοφ. Επίσκοπος Ρηγίου κ. Ειρηναίος (Οικουμ. Πατριαρχείον)

Μετά τρίωρον περίπου συνεδρίασιν και περί ώραν 18 μ.μ. οι ως άνω Αρχιερείς μετέβησαν εις τον Ι. Καθεδρικόν Ναόν του Αγ. Στεφάνου (Παρισίων), ένθα και ετελέσθη Δοξολογία και Δέησις επί τη ενάρξει του νέου έτους με την συμμετοχή μελών του Διπλωματικού Σώματος, των εκπροσώπων των Αρχών ορθοδόξων χωρών, προέδρων τοπικών φορέων και συλλόγων, μελών της ελληνικής παροικίας εν Παρισίοις και πολλών πιστών.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, εις τό τέλος, εξεφώνησε επίκαιρον λόγον, απηύθηνε θερμόν χαιρετισμόν καί ευχἀς επί τω νέω έτει και έκοψεν την πατραπαράδοτον βασιλόπιττα.

Ηκολούθησε δεξίωσις εις την μεγάλην αίθουσα τελετών του Ι. Καθεδρικού Ναού δι΄όλους τους παρισταμένους.

1501fr (1).jpg
1501fr (2).jpg
1501fr (3).jpg
1501fr (4).jpg
1501fr (5).jpg
1501fr (6).jpg
1501fr (7).jpg
1501fr (8).jpg


Ετικέτες