Ζητείται δεξιός ιεροψάλτης

Loading...


Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Βριλησσίων, προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη Ιεροψάλτου για την πλήρωση του δεξιού Αναλογίου.

Για το λόγο αυτό και προσκαλεί, σύμφωνα με τα σχετικάάρθρα του υπ’αριθ. 176/2006 «Κανονισμού περί των Ιεροψαλτών και της καταστάσεως αυτών», όσους επιθυμούν να καταλάβουν την ως άνω θέση και διαθέτουν τα προς το σκοπό αυτό απαραίτητα προσόντα, να υποβάλλουν, κατά το
διάστημα από 10 – 30 Μαρτίου 2014, σχετική αίτηση(χορηγείται από το Ναό), συνοδευόμενη από
βιογραφικό σημείωμα και τους σχετικούς τίτλους σπουδών τους καθώς και συστατική επιστολή πνευματικού Πατρός.
Για τα καθήκοντα και τις λατρευτικές υποχρεώσεις του δεξιού Ιεροψάλτου καθώς και για την υποβολή των αιτήσεων,
μπορείτε να απευθύνεστε στον Αντιπρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, κ.Σταμάτη Σταματελόπουλο,
στο τηλέφωνο: 6977298830Ετικέτες

tilegrafima.gr