Εκοιμήθη εν Κυρίω η Μάρθα Μοναχή

Loading...


Εξεδήμησε σήμερα η αοίδιμος Μάρθα Μοναχή.

Η Εξώδιος Ακολουθία θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι.

Το ανακοινωθέν της αδελφότητας της Μονής Αρκαδίου αναφέρει:

Μετά βαθυτάτης θλίψεως αγγέλλομεν την εις Κύριον εκδημίαν της αοιδίμου Μάρθας Μοναχής, το γένος Λεμπιδάκη.

Την Παρασκευήν 15ην Απριλίου 2016 και από ώρας 8:30 έως 10:00 π.μ. θα τελεσθή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων εν τω Καθολικώ της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, η δε εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Μάρθας Μοναχής θα τελεσθή την 12ην μεσημβρινήν ώραν της ιδίας ημέρας.

Παρακαλούμεν όπως εύχησθε διά την ανάπαυσιν της μακαρίας ψυχής της κεκοιμημένης αδελφής ημών Μάρθας Μοναχής μετά των Αγίων.



Ετικέτες