Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νομου για τη νομική μορφη των Θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα

Loading...


Μέχρι 4 Απριλίου θα είναι ανοιχτή η Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα». Με αυτό το σχέδιο νόμου επέρχονται αλλαγές στον τρόπο αναγνώρισης και λειτουργίας των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα.

 

Στο 1ο άρθρο του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι "Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων με συγκεκριμένη θρησκευτική Ομολογία …γνωστής θρησκείας, μόνιμα εγκατεστημένων σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, με σκοπό την κοινή άσκηση της λατρείας της και την τέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται από την κοινή Ομολογία των μελών της" ενώ στο δεύτερο άρθρο ότι "Ένωση προσώπων της αυτής θρησκευτικής κοινότητας, η οποία επιδιώκει τη συστηματική και οργανωμένη άσκηση της λατρείας της και τη συλλογική εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των μελών της, αποκτά προσωπικότητα, όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του.

Για να συσταθεί θρησκευτικό νομικό πρόσωπο χρειάζονται τριακόσια τουλάχιστον πρόσωπα, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι ο θρησκευτικός λειτουργός, ιερουργός ή ποιμένας της θρησκευτικής κοινότητας, στον οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση των θρησκευτικών τελετών, ο οποίος πρέπει να είναι Έλληνας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαπός νόμιμα διαμένων στην Ελλάδα".

Ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος αναφέρει στην σύντομη εισαγωγή στη διαβούλευση: "Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, με σκοπό να ρυθμιστεί με τον καλύτερο τρόπο και με ταυτόχρονη προστασία και σεβασμό του θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, το ευαίσθητο θέμα της οργάνωσης και της απόκτησης νομικής μορφής θρησκευτικών κοινοτήτων/ομάδων. Η ρύθμιση της οργάνωσης μιας θρησκευτικής κοινότητας με συγκεκριμένο νομικό τύπο, επιλύει σωρευμένα προβλήματα δεκαετιών.

Το σχέδιο νόμου δεν αφορά, δεν επηρεάζει και δεν μεταβάλλει τα ισχύοντα νομικά καθεστώτα, δηλαδή, α) την επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού (άρθρο 3 του Συντάγματος), β) τις ισραηλιτικές κοινότητες και γ) τις Μουφτείες της Θράκης".
Η δημόσια διαβούλευση, παρόλο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τις 21 Μαρτίου δεν έχει αναλυθεί καθόλου ως προς το περιεχόμενό της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα (29 Μαρτίου) δεν υπάρχει ούτε ένα σχόλιο σε κανένα από τα 19 άρθρα του παραπάνω σχεδίου νόμου. Ετικέτες