Έρχονται νέα Προγράμματα Σπουδών και Οδηγοί για τους Εκπαιδευτικούς για τα Θρησκευτικά στο Γενικό Λύκειο

Loading...


Μετά την έκδοση και πιλοτική εφαρμογή νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε Δημοτικά και Γυμνάσια, το ΙΕΠ εξέδωσε χθες Προκήρυξη για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών και Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου, μεταξύ των οποίων και τα Θρησκευτικά.

Ήδη μάλιστα, και πριν ακόμη την επιλογή των Εμπειρογνωμόνων που θα εκπονήσουν τα νέα ΠΣ έχουν επιλεγεί επίσης από Μητρώο που είχε καταρτίσει το ΙΕΠ οι ομάδες των Αξιολογητών που θα αξιολογήσουν τα νέα αυτά Προγράμματα Σπουδών και τους Οδηγούς εκπαιδευτικών για το Γενικό Λύκειο. Για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Γενικό Λύκειο επιλέχτηκε η παρακάτω Ομάδα Θεολόγων που θα αξιολογήσει το νέο ΠΣ και το νέο Οδηγό:Ετικέτες