Υποτροφίες από τη Μητρόπολη Ρόδου

Loading...


Με ανακοίνωσή του, το Ευαγές Ίδρυμα της Μητρόπολης Ρόδου κάνει γνωστό ότι αποφασίστηκε η χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών με επιλογή (χωρίς διαγωνισμό) σε φοιτητές και σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής οι οποίοι έχουν εισαχθεί σ’ αυτές κατά το ακαδημ. έτος 2013-2014.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από την περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου και οι αιτήσεις τους με τα νόμιμα δικαιολογητικά να υποβληθούν στο Ίδρυμα (Γραφεία Ι. Μητροπόλεως Ρόδου) μέχρι 29-11-2013.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Ιδρύματος (Ι. Μητρόπολις Ρόδου τηλ. 22410 44550, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στο www.imr.gr/content/files/aitisi_gia_ypotrofia.pdf.tilegrafima.gr