Χίου Μάρκος: Ο χρόνος και η Εκκλησία

Loading...


Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει εντός της ιστορίας και το έσχατον προσφέρεται στο παρόν, με την προοπτική της «αιωνιότητος», αναφέρει μεταξύ άλλων στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κ. Μάρκος,

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής:

Αδελφοί μου,

Ο χρόνος, τον οποίο βιώνουμε, ως δημιούργημα του Θεού, έχει αρχή, δηλαδή αιτιώδη έναρξη, και δεν είναι «άναρχος». Επίσης είναι πεπερασμένος και έχει όρια, δεν είναι ούτε άπειρος ούτε αιώνιος («ουκ αίδιος»).  Ο χρόνος ξεκινά με τη Δημιουργία και πορεύεται μαζί με τον άνθρωπο και ολόκληρη την κτίση σε ένα σκοπό, στη «συντέλεια των αιώνων», δηλαδή στην ολοκλήρωσή τους στην Βασιλεία του Θεού. Αυτή η καινή κτίση, που αποτελεί την προσμονή των πιστών και είναι ετοιμασμένη «από καταβολής κόσμου» (Ματθ. 25, 34), βρίσκεται ήδη παρούσα «εν μυστηρίω» στην Εκκλησία.
Δεν είναι σωστό να την νιώθουμε απομακρυσμένη σ’ ένα απροσδιόριστο τέλος του κόσμου, γιατί έτσι η πίστη μας και η προσδοκία της «ζωής του μέλλοντος αιώνος» ατονούν και δεν νιώθουμε την πληρότητα των λέξεων «Ελθέτω η βασιλεία Σου».

Στην Εκκλησία και την Θεολογία μας ο χρόνος αυτός δεν είναι κάτι τελείως διακριτό από εκείνον της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά περικλείει την προτύπωση και την πρόγευσή του. Με τον Χριστό η Βασιλεία του Θεού αρχίζει εντός της ιστορίας και το έσχατον προσφέρεται στο παρόν, με την προοπτική της «αιωνιότητος». Αυτό φανερώνει και η δοξολογική αναφορά με την οποία αρχίζει κάθε Θεία Λειτουργία: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων».
Το χρονικό κορυφώνεται στο αιώνιο ήδη εδώ και τώρα, με την Εκκλησία μας να γίνεται ο μαζί με εμάς και «όλω τω κόσμω συμπαρεκτεινόμενος» Χριστός στον χρόνο και την ιστορία. Ο χρόνος, που έλαβε την αρχή από τον Δημιουργό Υιό και Λόγο του Θεού, αγιάζεται, και βρίσκει το τέλος και το πλήρωμά του στον ίδιο ως σαρκωθέντα Χριστό, τον «Εμμανουήλ» «Θεόν μεθ’ ημών»και «πάλιν ερχόμενον». Στο Πρόσωπό Του, ο «παλαιός των ημερών» γίνεται «νέος των εσχάτων χρόνων», και ο προαιώνιος και υπεράχρονος Θεός Λόγος, απαρχή της καινής κτίσεως.

Αυτήν την γεμάτη Χριστό διάσταση του Χρόνου εύχομαι να ζήσουμε όλοι μας.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013

Μετά πατρικών ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ