Το Πρωτοχρονιάτικο εορταστικό μήνυμα του Μητροπολίτη Κεφαλληνίας

Loading...


Χρόνια πολλά αδελφοί μου,

Χαρούμενον και ευτυχισμένον το νέον έτος  2 0 1 3…

Κάθε νέος χρόνος που προστίθεται εις την ζωήν μας είναι ευλογία του Θεού και πρέπει να τον δεχθούμε ως μια νέα ευκαιρία διά να απολαύσωμεν  τα υλικά και πνευματικά αγαθά της ζωής αυτής, αλλά και να αυξήσωμεν την πίστιν μας προς τον Θεόν και την αγάπην μας προς την Εκκλησία, διά  να είμεθα άνθρωποι του Θεού.

Εφέτος όμως, εις το ξεκίνημα αυτής της νέας χρονιάς στεκόμαστε με ανάμικτα συναισθήματα, με συναισθήματα μελαγχολίας λόγω των καταστάσεων που διανύωμεν, αλλά και χαράς και αισιοδοξίας για το νέο ξεκίνημα που μας περιμένει.

Έτσι αδελφοί μου, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά χρειάζεται περισσότερη πίστη εις τον Θεόν της αγάπης, που δεν άφησε και δεν θα αφήσει ποτέ τον άνθρωπο ἐρμαιο των λαθών και των παθών του και για να αποκτήσουν αι  ευχαί που ανταλλάσουμε νόημα και αξία.

Αδελφοί μου,

Καμία κρίση δεν θα μπορέσει να ξεπερασθεί εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά. Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν δούμε με πνευματικό ήθος τόσο τον χρόνο όσο και την ζωή μας, εάν δεν αφήσουμε τον Χριστό να δώσει με τον τρόπο και το θέλημά Του τις απαντήσεις που αναζητούμε, εάν δεν εμπιστευθούμε το έλεός Του το οποίο μας καταδιώκει «πάσας τας ημέρας της ζωής ημών» (Ψαλμ. 33).

Αυτή η αλλαγή ας είναι και η ευχή για όλους! Καλή κι ευλογημένη χρονιά!

ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ
                            Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΣΑΣ
                       Ο  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝtilegrafima.gr