Ποινή σε ιερείς επειδή τέλεσαν γάμο Παρασκευή επέβαλε η Μητρόπολη Δημητριάδος

Loading...


Στην κατώτατη της αργίας από ιεροπαξίες για έναν μήνα επέβαλε η σε δύο επειδή τέλεσαν το μυστήριο του ημέρα Παρασκευή.

Η τέλεση των μυστηρίων έγινε το καλοκαίρι που οι δύο αυτοί ναοί λόγω της γεωγραφικής τους θέσης έχουν μεγάλη δημοφιλία από τα νέα ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν.

Ωστόσο η Μητρόπολη ενημερώθηκε για την τέλεση των μυστηρίων την ημέρα Παρασκευή και προχώρησε στην επιβολή της συγκεκριμένης ποινής με την οποία οι ιερείς δεν μπορούν να λειτουργήσουν.tilegrafima.gr