Παραλαβή τροφίμων από την Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Loading...


Σήμερα, Πέμπτη, 16η Ιανουαρίου 2014 παρελήθφησαν από το Πρόγραμμα της Ευρωπαικής Ενώσεως 650 Λίτρα Ελαιολάδου, καθώς και 50 κιλά Γραβιέρας Κρήτης, τα οποία παρελήφθησαν από τους υπευθύνους Ιερείς του φιλανθρωπικού έργου, προκειμένου να προωθηθούν σε 250 δικαιούχους.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο κοινωνικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως και αποβλέπει στην μερικήν ανακούφισιν των απόρων και οικονομικά ασθενών οικογενειών της Επαρχίας μας.

alt