Ο Βεροίας Παντελεήμων στον Ι.Ν.Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου στο Πλατύ Ημαθίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου το πρωί o λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και Οσίου Παισίου του Αγιορείτου στο Πλατύ Ημαθίας.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:

«Βίον ένθεον καλώς ανύσας, σκεύ­ος τίμιον του Παρακλήτου, ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε».

Και όντως ανεδείχθη, αδελφοί, μου τίμιο σκεύος του Παναγίου Πνεύ­ματος ο εορταζόμενος σήμε­ρα άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, ο θαυματουργός, γιατί έζησε σ᾽αυ­τον τον κόσμο, έζησε την επίγεια ζωή του όχι κα­τα σάρκα, αλλά κα­τα πνεύμα. Έζη­σε σύμφωνα με το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Έζησε την εν Χριστώ, όπως ακρι­βως μας δι­δα­σκει και μας προτρέ­πει η αγία μας Εκκλησία. Διότι αυ­τος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας μας στον κόσμο. Αυτό το νόημα της διδα­σκα­­λίας της. Δεν είναι να καθορί­σει νόμους και κανόνες που να ρυ­θμίζουν τη ζωή μας, όπως οι νο­μοι και οι κανόνες της πολι­τεί­ας, αλ­λα να μεταποιήσει τη ζωή μας από ζωή χοική και κοσμική, σε ζωή πνευματική και ένθεη. Να μας κα­νει δηλαδή όχι μόνο να μιλούμε για τον Χριστό αλλά να ζούμε τον Χριστό. Όχι μόνο να λέμε ότι τον πι­­στεύουμε και τον αγαπούμε, αλ­λα να τον ακολουθούμε ζώντας τη ζωή μας κατά το παράδειγμα της δικής του ζωής.

Αυτό έκανε, αδελφοί μου, και ο τι­­μώμενος σήμερα άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης. Η θαυμαστή σωτη­ρία του από βέβαιο πνιγμό, όταν ήταν μικρός, τον οδήγησε να συν­δε­σει τη ζωή του από τα πρώτα του βήματα με τον Θεό, τον οποίο διακόνησε και ως διδάσκαλος μι­κρων και εγκαταλελειμένων παι­διών αλλά και ως ιερέας και πνευ­μα­τικός.

Η αγάπη, η απλότητα και η τα­πεί­­­νωσή του είλκυσαν τη χάρη του Θεού στην ψυχή του και αυτή η χάρη του Θεού ήταν που ενερ­γούσε θαύματα με τα οποία παρη­γορούσε και θεράπευε ο άγιος Αρ­σε­νιος τους ανθρώπους, όχι μόνο τους χριστιανούς αλλά και τους Τούρκους που προσέτρεχαν σ᾽ αυ­τον ζητώντας τη βοήθειά του.

Με τα θαύματά του αλλά και με όλη τη ζωή του, ζωή ασκητική, ζωή προσευχής, αγωνιζόταν για να στηρίξει τους συμπατριώτες του στην πίστη στον Χριστό, για να μην ενδώσουν ούτε στις πιέσεις των Τούρκων να αλλαξοπιστή­σουν αλλά ούτε και στην προπα­γάνδα των Προτεσταντών που δρού­σαν εκείνη την εποχή και προ­σπαθούσαν να παρασύρουν τους ορθοδόξους μακριά από την Εκκλησία, και επαναλάμβανε συ­χνα προς όλους ότι «η πίστη μας δεν πουλιέται».

Αυτό ακριβώς επαναλαμβάνει και προς εμάς σήμερα ο άγιος Αρ­σε­νιος, προς εμάς που ζούμε σε μία εποχή διαφορετική από τη δι­κη του, στην οποία όμως και πάλι η πίστη μας κινδυνεύει από κα­ποι­ους που θέλουν να την πωλή­σουν για τριάκοντα αργύρια.

Όμως η πίστη μας στον Χριστό είναι αυτή που κράτησε το Γένος μας για αιώνες όρθιο. Είναι αυτή που στήριξε τους πατέρες μας στις δύσκολες ώρες του ξερριζωμού και της προσφυγιάς και τους βοή­θησε να σταθούν και πάλι στα πο­δια τους και να δημιουργήσουν μία νέα ζωή στην καινούργια τους πατρίδα.

Αυτή την πίστη, αδελφοί μου, κα­λεί και εμάς σήμερα ο όσιος Αρ­σε­νιος ο Καππαδόκης να μην την πωλήσουμε, αλλά να την κρα­τη­σου­με, όπως μας την παρέδωσαν οι πατέρες μας και οι άγιοι μας. Και ο μόνος τρόπος για να την κρατήσουμε είναι να ζούμε αυτή την πίστη, να την κάνουμε βίωμά μας και συστατικό στοιχείο της υπάρξεώς μας. Διότι, εάν πιστεύ­ου­με μόνο στα λόγια και στην ταυ­τότητα, τότε είναι πολύ εύκο­λο να τη χάσουμε, γιατί είναι κάτι το επιφανειακό, είναι κάτι που δεν έχει ρίζες, που δεν έχει θεμέ­λια.

Διαβάστε εδώ:  Ο Γέροντας Παΐσιος για τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη

Εάν όμως κάνουμε την πίστη μας ζωή· εάν ζούμε σύμφωνα με αυτή· εάν η πίστη μας δεν είναι μόνο λο­για, αλλά έργα· εάν οι εντολές του Θεού είναι κατευθυντήριες γραμ­μες στη ζωή μας και καθημε­ρι­νος μας αγώνας για να τις κα­νου­με πράξη στη ζωή μας, τότε η ζωή μας θα ταυτίζεται με την πι­στη μας, η ζωή μας θα ταυτίζε­ται με τη ζωή του Χριστού, και έτσι οτι­δη­ποτε και εάν συμβαίνει γύρω μας, οποιοσδήποτε και εάν μας ζητά να πωλήσουμε ή να αρνη­θού­με την πι­στη μας, θα είναι αδύνατο να το κάνουμε, γιατί θα είναι σαν να αρ­νούμεθα και σαν να πωλούμε τον ίδιο μας τον εαυ­το.

Και εάν εμείς δεν αρνούμεθα και δεν απεμπολούμε την πίστη μας, το­τε θα μπορούμε να στηρίξουμε και τους αδελφούς μας στην πίστη, όπως έκανε και ο εορταζόμενος άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης και όλοι οι άγιοι, και με αυτή θα αντι­μετωπίζουμε με υπομονή όλες τις δυ­σκολίες και τις αντιξοότητες της εποχής μας και της ζωής μας και θα έχουμε και εμείς τη χάρη του Θεού, διά των πρεσβειών του αγίου Αρσενίου, ώστε να προχω­ρού­με μέχρι το τέλος της ζωής μας ενωμένοι με τον Χριστό και να αξιω­θούμε και εμείς της αιωνίου ζωής και βασιλείας του Θεού, όπου ο άγιος Αρσένιος και ο άγιος Παίσιος και όλοι οι άγιοι απολαμβάνουν τη χαρά της παρουσίας του Θεού.

Σείς έχετε εδώ στο Πλατύ μεγάλη ευλογία αλλά και μεγάλη ευθύνη, γιατί έχετε δύο μεγάλους αγίους, δύο μεγάλους προστάτες, που μπορεί να μην έζησαν σ᾽ αυτόν τον τόπο, αλλά έζησαν μαζί τους οι πατέρες σας και μετέφεραν αυτή την πίστη από την πατρίδα τους στον τόπο αυτό. Και πρέπει να κρατήσουμε αυτή την πίστη, γιατί μπορεί να χάσαμε τις πατρίδες μας, αλλά η πίστη μας μας μένει και έχουμε χρέος να την κρατήσουμε, γιατί αν την χάσουμε, δεν μας μένει τίποτε, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σε σύγκριση με τον θησαυρό της πίστεως καμία αξία. Ας την κρατήσουμε, λοιπόν, όπως την κράτησαν και οι πατέρες μας, για να έχουμε και τη χάρη και την ευλογία των αγίων μας, του αγίου Αρσενίου αλλά και του αγίου Παισίου.