Νέα Ηγουμένη στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Σερρών (ΦΩΤΟ)

Loading...


ΝΕΑ Η ΜΟΝΑΧΗ ΑΚΥΛΙΝΑ

Στην , σήμερα Τρίτη 16 Αυγούστου, συ­νήλθε σε έκτα­κτη Συνεδρίαση η ιερά Αδελφότητα, για να εκλέξει συμφώνως προς τους ιερούς Κανόνας, την τάξιν της αγίας Εκκλησίας μας και τον Εσωτερικόν Κανονισμόν της Ιε­ρας Μονής, την νέα Ηγουμένη, εις διαδοχήν της αοιδίμου Γεροντίσσης Χριστονύμφης, κοιμηθείσης εν Κυρίω την 2αν Αυγούστου.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στην οποία εχορο­στάτησε ο , και κεκλεισμένων των θυρών του Καθολικού επηκολούθησε προσευχή και εν συνεχεία εκλήθησαν μία εκάστη από τις ιερές μονάστριες να ψηφίσουν για την ανάδειξη της νέας Γεροντίσσης. Νέα Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, αναδείχθηκε με συντριπτική πλειοψηφία η Οσιολογιωτάτη Μοναχή Ακυλίνα (κατά κόσμον Αικατερίνα Τσιμπίση).

Μετά το τέλος της διαδικασίας, η οποία διεξήχθη με υποδειγ­ματική τάξη και ευλάβεια, ο Σεβ. Ποιμενάρχης ευχήθηκε στην νέα Γερόντισσα πλουσίαν την Χάριν του αγίου Θεού εις τα νέα ευθυνοφόρα καθήκοντά της, προς δόξαν Θεού, στηριγμόν και προ­κοπήν της ιεράς Αδελφότητος.

serron3.jpg
serron1.jpg
serron2.jpg
serron4-1.jpg