Νέα ηγουμένη στην Ι. Μονή Προφήτου Ηλιού Σερρών

Loading...


Στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, σήμε­ρα Παρασκευή 16 Αυγούστου, συνήλθε σε έκτα­κτη Συνεδρίαση η ιερά Αδελφότητα, για να εκλέξει  συμφώνως προς την τάξιν της αγίας Εκκλη­σίας, την νέα Ηγουμένη, εις διαδοχήν της αοιδίμου Γεροντίσσης Μυρ­τιδιωτίσσης…

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στην οποία εχοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος κ. Θεολόγος, και κεκλεισμένων των θυρών του καθολι­κού επηκολούθησε προσευχή και εν συνεχεία εκλήθησαν μία εκάστη από τις ιερές μονάστριες να ψηφίσουν για την ανάδειξη της νέας Γεροντίσσης.

Νέα Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως αναδείχθηκε η Οσιολογιωτάτη Μοναχή Χριστονύμφη.

Μετά το τέλος της διαδικασίας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στην νέα Γερόντισσα πλουσίαν την Χάριν του Θεού εις τα νέα ευθυνοφό­ρα καθήκοντά της, προς δόξαν Θεού, στηριγμόν και προκοπήν της ιεράς Αδελφότητος.