Μητροπολίτης Δράμας Παύλος: Μαίνονται στρατιές κολάσεως με το κήρυγμα της αθείας

Loading...


Σύμφωνα με το Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο, και όπως αναφέρει στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του,  μαίνονται στρατιές κολάσεως, με το κήρυγμα της αθείας στα σχολικά τεμένη και της εκτόξευσης ύβρεων στο όνομα δήθεν της ελευθερίας της έκφρασης.

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής: 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Χριστουγέννων 2012
«Επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο Σωτήρ ημών».
Σ’ ολόκληρη την οικουμένη αντηχεί σήμερα η χαρμόσυνη είδηση της επισκέψεως του Θεού στον κόσμο. Μιά τέτοια επίσκεψη χρειάζεται και ανάλογη προετοιμασία. Δεν είναι τυχαίος ο επισκέπτης. Είναι το Φως, είναι η Αλήθεια και η Ζωή. Είναι ο Σωτήρ του κόσμου. Γι’ αυτό σκιρτά η Εκκλησία ολόκληρη και ο υμνογράφος προτρέπει όλη τη δημιουργία έμψυχη και άψυχη να πανηγυρίσει : «Ευφραίνεσθε δίκαιοι, ουρανοί αγαλλιάσθε, σκιρτήσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος…».
Αυτή την πάμφωτη ημέρα όπου η πνευματική ευφροσύνη φωτίζει τον κόσμο από το φως του νοητού Ηλίου της Δικαιοσύνης, έχουν πυκνώσει τα σκοτάδια της αμαρτίας, τα μίση, οι μικρότητες, τα πάθη των ψυχικών διαστροφών. Χρόνια τώρα το σκοτάδι πολεμά το φως. Προσπαθεί διά των οργάνων του να καταπνίξει το ιλαρό φως της Πίστεως, να σβήσει το για αιώνες στον τόπο αυτό ακοίμητο καντήλι της οικογένειας, να συνθλίψει αγνές και αθώες παιδικές καρδιές.
Μαίνονται στρατιές κολάσεως, με ναρκωτικά, με κραυγές «απελευθέρωσης», δηλαδή υποδούλωσης σε κτηνώδη ένστικτα, με θεάματα και ακούσματα βλάσφημα, με κατάργηση των εντολών του Θεού, με το κήρυγμα της αθείας στα σχολικά τεμένη και της εκτόξευσης ύβρεων στο όνομα δήθεν της ελευθερίας της έκφρασης κατά των παναγίων ονομάτων του Κυρίου Ιησού Χριστού, της Παναγίας Μητρός Του και των αγίων Του, με ασυδοσία και επιβράβευση των ενόχων που ενώ δολοφονούν ψυχές, δηλητηριάζουν συνειδήσεις, καταλύουν το οικογενειακό άδυτο, επιβραβεύονται η φαυλότητα και τα επαίσχυντα κατορθώματά τους. 
Καί το χειρότερο, προβάλλονται ως πρότυπα προόδου και μιμήσεως.

Καί το σκοτάδι καλύπτεται από άλλο βαθύτερο ώστε προς στιγμήν να φαίνεται ότι καλύπτει το Βηθλεεμικό αστέρι. Στην πραγματικότητα όμως το σκοτάδι τονίζει την αντίθεση. Τονίζει τη μάχη του ψεύδους προς την αλήθεια, της σκλαβιάς των παθών προς την ελευθερία του πνεύματος. Της ζωής του ευαγγελίου προς τον θάνατο της αμαρτίας. Τού φωτός προς το σκοτάδι. Τού διαβόλου προς τον εν τω σπηλαίω τεχθέντα Ιησούν Χριστόν, τον λυτρωτήν του κόσμου.
 Όμως ο μεγάλος επισκέπτης, ο νοητός Ήλιος της Δικαιοσύνης, φωτίζει το θέατρο της παγκοσμίου σκηνής, αποκαλύπτει τις τραγωδίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, καθιστά κραυγαλέα τα αδικήματα που συντελούνται από τους ισχυρούς της γης στα μικρά κράτη όπως το δικό μας και διαλύει με το μήνυμα που απευθύνει τα σκοτάδια της αδικίας και καλεί όλους να υπηρετήσουν και να ενστερνισθούν την Δικαιοσύνη.
Πως λοιπόν εμείς σήμερα θα υποδεχθούμε στις καρδιές και  στην πατρίδα μας, που μαστίζεται από μία επιδρομή αδικίας πρωτοφανή, τον μεγάλο επισκέπτη ;

Μαζί με τους υπέροχους δοξολογικούς ύμνους, τα παραδοσιακά μας τραγούδια και τα υπέροχα έθιμα του λαού μας με μια καρδιακή, ουσιαστική ομολογία πίστεως :
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθείς εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ενανθρωπήσας Θεός ημών, ομολογούμεν ότι απηρνήθημεν του ονόματός Σου, ότι περιφρονήσαμε τα προστάγματά Σου.
Ημάρτομεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Σε ικετεύουμε όμως και Σε παρακαλούμε. Άπλωσε το παντοδύναμό Σου χέρι και ευλόγησέ μας. Συγχώρεσέ μας. Απόστρεψον τον θυμόν Σου αφ’ ημών. Πρόσδεξαι τις δεήσεις και προσευχές των δούλων Σου, που ομολογούν μαζί με τον ιερό υμνογράφο ότι : «… οι εν σκότει και σκιά, εύρομεν την αλήθειαν ̇ και γαρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος». ΑΜΗΝ.         

Διάπυρος προς τον εν τω Θεοδέγμονι Σπηλαίω

τεχθέντα Κύριον ευχέτης πάντων υμών.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ