Πειραιώς προς ΔΙΣ για σύμφωνο & ομοφυλοφιλία: Έκτακτη Ιεραρχία για να πάψουν οι καταγγελίες κατά διακόνων της Εκκλησίας

Loading...


Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ απέστειλε προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο επιστολή με την οποία συγχαίρει τον Αρχιεπίσκοπο για την δική του επιστολή προς τον υπ. Δικαιοσύνης για το σύμφωνο συμβίωσης και παραλλήλως αιτείται την έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αναλυτικά η επιστολή: 

᾿Αριθμ. Πρωτ. 696 ᾿

Εν Πειραιεί τη 18η Ιουνίου 2015

Προς Την
Ιεράν Σύνοδον
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ι. Γενναδίου 14
115 21 ΑΘΗΝΑΙ

Μακαριώτατε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Πάνυ ευλαβώς προάγομαι όπως εκφράσω Υμίν εκ προσώπου του ευαγούς Κλήρου και του φιλοχρίστου λαού της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως θερμάς συγχαρητηρίους προσρήσεις διά το υπ’ αριθμ. 2813/1322/12.6.2015 Υμέτερον έγγραφον προς τον Υπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλον, το οποίον τυγχάνει περισπούδαστον ουσιωδέστατον, περιεκτικότατον και καταδεικνύει σαφέστατα την σαθρότητα των δήθεν νομικών επιχειρημάτων του αρμοδίου Υπουργείου Δικαιοσύνης διά την αναθεώρησι του ισχύοντος νομικού πλαισίου διά το λεγόμενον σύμφωνον συμβιώσεως, διά του οποίου πέραν των άλλων, θεσμοθετείται και η ανατροπή της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας, απενοχοποιείται η παράχρησις των σωματικών οργάνων του ανθρωπίνου προσώπου και καταδολιεύεται η θεοτίμητος αξία της θεοσδότου ελευθερίας του.
Όθεν, ταπεινώς συγχαίρω Υμάς Μακαριώτατε Δέσποτα και Σεβασμιώτατοι Άγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι διά την πεπαρρησιασμένην και εύγλωττον απάντησι Υμών προς την ανερυθρίαστον αναλήθειαν των δήθεν προοδευτικών θεραπόντων της Νέας Εποχής, που επιχειρούν να επαναφέρουν το ανθρώπινον πρόσωπον εις τα ερέβη της σαπρής προχριστιανικής εποχής και της τραγικής χωματοποιήσεως του ανθρωπίνου προσώπου και του συμπνιγμού του εις την αφόρητον χοικότητα.

Επειδή όμως, δι’ όλων αυτών των κινήσεων και των τραγικών «παρελάσεων» έχει αμβλυνθεί δυστυχώς η συνείδησις των πολλών και μάλιστα άνευ συστολής αβασίμως και ανεπερείστως εκτοξεύουν μύδρους κατά των διακόνων του ευχαριστιακού σώματος της Αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας ως δήθεν συγκυλινδουμένων εις τα αίσχιστα καταγγελόμενα πάθη, είναι αδήριτος και ιστορική η ανάγκη εκτάκτου συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος διά να διατυπωθή ομοφώνως και ουσιωδώς η διαχρονική αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως επί του πολυσημάντου τούτου θέματος, του οποίου χαρισματικώς επισημειώσατε τας τραγικάς συνεπείας και το οποίον τυχόν θεσμοθετηθέν θα ανατρέψη πλήρως τον νομικόν πολιτισμόν της Πατρίδος ημών επί του θέματος της οικογενείας και των κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων.

Κατά ταύτα προσυπογράφω την υπ’ αριθμ. 290/15.6.2015 αίτησι του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και θερμώς παρακαλώ όπως κατά την προσεχή σύγκλησι της ΔΙΣ αποφασισθή η έκτακτος σύγκλησις της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κατασπαζόμενος τας Υμετέρας Σεπτάς Δεξιάς διατελώ,

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 Ετικέτες