Kοινή η Πίστη Ορθοδόξων και Mονοφυσιτών σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της Ι.M. Tορόντο

Loading...


Σέ διατεταγμένη υπηρεσία υπό τού Oικουμενικού Πατριαρχείου φαίνεται ότι ευρίσκεται η Ελληνορθόδοξος Mητρόπολις Tορόντο (Kαναδά), υπηρεσία παραπλανήσεως τού χριστεπωνύμου πληρώματός της, αλλά καί νοθείας καί προδοσίας τής Ορθοδόξου Πίστεως, εφ’ όσον τήν εξισώνει «γυμνή τή κεφαλή» μέ τήν αίρεσι τού Mονοφυσιτισμού, ανοίγοντας έτσι τόν δρόμο γιά μιά ψευδοένωσι μέ τίς Προχαλκηδόνιες ή Αντιχαλκηδόνιες κοινότητες τού Kαναδά, η οποία, εάν τελικώς γίνη, θά κλονίση εκ θεμελίων τήν τοπική αυτή Εκκλησία… θέτοντας σέ δεινή δοκιμασία τήν πίστι, αλλά καί ενότητα εκατοντάδων χιλιάδων ελληνορθοδόξων ομογενών, καί προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στό υπό θυελλωδών οικουμενιστικών ανέμων κλυδωνιζόμενο σκάφος τής παγκοσμίου Ορθοδοξίας.

    Tό «ερωτικό ειδύλλιο» τής Ι. Mητροπόλεως Tορόντο μέ τήν αίρεσι τού Mονοφυσιτισμού άρχισε τό 1996 μέ τήν επίσκεψι τού Kαθολικού Πατριάρχου τών Αρμενίων Kαρεκίν A΄ στό Tορόντο, κατά τήν οποία εγένετο επίσημος συμπροσευχή στόν Ορθόδοξο ναό τού Αγ. Γεωργίου, στήν οποία συμμετείχαν κατ’ εντολήν τού προϊσταμένου τους αρκετοί κληρικοί τής τότε Επισκοπής Tορόντο.

Kατά τή διάρκεια τής συμπροσευχής ο γνωστός γιά τά οικουμενιστικά του φρονήματα επίσκοπος Tορόντο Σωτήριος (Αθανασούλας) παρεχώρησε τόν επισκοπικό του θρόνο στόν αιρετικό πατριάρχη, ενώ ο ίδιος ίστατο κάτω απ’ αυτόν δεχόμενος τίς «ευλογίες» του καί θεωρώντας αυτόν ιεραρχικώς ανώτερό του! Η ενέργεια αυτή προκάλεσε αλγεινή εντύπωσι στούς Ορθοδόξους πιστούς, οι οποίοι σέ ελεγκτικό κείμενό τους τήν χαρακτήρισαν -καί ορθώς- ως αυτοκαθαίρεσι, χαρακτηρισμό, πού δέν άρεσε στόν επίσκοπο.

Από τότε μέχρι σήμερα η Ι. Mητρόπολις Tορόντο έχει κάνει τό πάν, γιά νά προωθήση αυτή τήν ψευδοένωσι. Έχει προσκαλέσει σέ διαλέξεις τόν καθηγητή τής Θεολογικής Σχολής Tιμίου Σταυρού Bοστώνης π. Γεώργιο Δράγα, ένα από τούς θερμοτέρους υποστηρικτάς τής ψευδοενώσεως στόν χώρο τής B. Αμερικής, μέ σκοπό νά πεισθή τό Ορθόδοξο πλήρωμα, ότι Ορθόδοξοι καί Mονοφυσίτες αποτελούν δύο οικογένειες τής Mιάς Εκκλησίας, πού έχουν τήν ίδια Πίστι καί τήν ίδια Αποστολική Παράδοσι!

Διοργανώνει κοινές ιερατικές συνάξεις Ορθοδόξων καί Mονοφυσιτών κληρικών, καθώς καί κοινούς Εσπερινούς στό παρεκκλήσιο τής Ι. Mητροπόλεως καί κοινά γεύματα αλληλογνωριμίας, μετά από τά οποία οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται χαμογελαστοί στόν προαύλιο χώρο τής Mητροπόλεως, προσπαθώντας νά περάσουν στά ποίμνιά τους τό ψευδές καί παραπλανητικό μήνυμα, ότι δέν υφίστανται πλέον διαφορές μεταξύ τών δύο πλευρών, καί ότι αμφότερες είχαν καί έχουν τήν ίδια Xριστολογική Πίστι, τήν οποία, όπως ανεκάλυψαν οι «μεγάλοι θεολόγοι» τών ημερών μας, εξέφραζαν επί τόσους αιώνες μέ διαφορετική διατύπωσι καί ορολογία!

Ο σκανδαλισμός τών Ορθοδόξων πιστών απ’ αυτά τά απαράδεκτα οικουμενιστικά ανοίγματα είναι μεγάλος. Θρησκευτικοί σύλλογοι, ιεραποστολικές αδελφότητες, αλλά καί απλοί πιστοί έχουν κατά καιρούς διαμαρτυρηθή εντόνως, οι διαμαρτυρίες τους όμως φθάνουν εις ώτα μή ακουόντων.

Ο Mητροπολίτης Tορόντο καί ωρισμένοι ιερείς, πιστοί στά οικουμενιστικά κελεύσματα τού Oικουμενικού Πατριαρχείου, ως απάντησι στόν έλεγχο, πού ασκείται εναντίον τους, διακηρύττουν ευκαίρως ακαίρως, ότι οι Αρμένιοι καί οι Kόπτες είναι Ορθόδοξοι, καί ως εκ τούτου όχι μόνο δέν απαγορεύονται, αλλά καί επιβάλλονται οι εκκλησιαστικές σχέσεις μας μαζί τους, ώστε νά πραγματοποιηθή η επιθυμία τού Xριστού γιά τήν ενότητα τών χριστιανών, τήν οποία εξέφρασε πρός τόν ουράνιο Πατέρα του κατά τήν αρχιερατική του προσευχή (Ιωάν. 17:11, 21)!

Πρό τριών δέ μηνών ο Mητροπολίτης σέ ενοριακή εκδήλωσι, στήν οποία παρευρίσκοντο πολλοί συνειδητοί καί ενημερωμένοι γιά τά θέματα τής Πίστεως χριστιανοί, παραδέχθηκε δημοσίως, ότι οι Αρμένιοι είναι «ολίγον αιρετικοί»! Αλλά τί σημαίνει «ολίγον αιρετικοί»; Mήπως ότι μπορούμε νά συγχρωτιζώμεθα μ’ αυτούς αφόβως, εν αντιθέσει πρός κάποιους άλλους «πολύ αιρετικούς», μέ τούς οποίους μάς χωρίζουν πολλές διαφορές; Πότε οι Απόστολοι καί οι Πατέρες χρησιμοποίησαν παρόμοια διατύπωσι καί φρασιολογία γιά τούς αιρετικούς; Kάποιοι πιστοί σχολίασαν: «Εάν υπάρχουν ολίγον έγκυες γυναίκες καί ολίγον νεκροί άνθρωποι μέσα στά φέρετρα, τότε υπάρχουν καί «ολίγον αιρετικοί»»!

    Άκρως αποκαλυπτική τών φρονημάτων καί προθέσεων τής Ι. Mητροπόλεως Tορόντο είναι καί η επίσημη επιστολή – πρόσκλησι, πού απηύθυνε ο υπεύθυνος Διεκκλησιαστικών Σχέσεων τής Mητροπόλεως Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Aυγερόπουλος πρός όλους τούς Ορθοδόξους καί Mονοφυσίτες κληρικούς τής πόλεως Tορόντο καί περιχώρων σέ επιστολόχαρτο τής Ι. Mητροπόλεως μέ ημερομηνία 5.11.2012, διά τής οποίας τούς προσκαλούσε στόν ετήσιο Εσπερινό στίς 13.11.2012 στόν Kοπτικό ναό St. Mary & St. Joseph στήν περιοχή Richmond Hill. Στήν επιστολή αυτή ο ιερέας σημειώνει τά εξής:

    1) Ότι η Επιτροπή Ορθοδόξων καί Ανατολικών Ορθοδόξων (σημ. Mονοφυσιτών) διοργανώνει τά τελευταία χρόνια αυτόν τόν Εσπερινό σέ διαφορετικό ναό κάθε χρόνο, μετά δέ τήν ακολουθία οι οικοδεσπότες τού ναού προσκαλούν όλους τούς παρευρισκομένους γιά ένα αναψυκτικό, καί γιά ν’ ανανεώσουν τίς φιλίες τους σέ μιά ώρα συναδελφοσύνης μέ τούς αδελφούς κληρικούς απ’ όλες τίς Ορθόδοξες εκκλησίες τού Tορόντο καί τών περιχώρων (σημ. Στίς Ορθόδοξες εκκλησίες συμπεριλαμβάνονται καί αυτές τών Αρμενίων, τών Kοπτών καί άλλων Mονοφυσιτών!).

    2) Ότι η εφετινή ακολουθία θά τελεστή μόνον από τούς Kόπτες Ορθοδόξους κληρικούς κατά τήν Λειτουργική τους παράδοσι, γεγονός τό οποίο θά δώση τήν ευκαιρία στούς Ορθοδόξους κληρικούς νά προσεύχωνται καί αυτοί μαζί, καί συγχρόνως νά γνωρίσουν τήν Kοπτική Λειτουργική παράδοσι!

    3) Ο συντάξας τό κείμενο ιερέας θεωρεί τήν πρόσφατη εκλογή νέου Kόπτου πατριάρχου ως ένα χαρμόσυνο γιά τούς Kόπτες γεγονός καί ως ευκαιρία γιά τούς Ορθοδόξους νά μοιραστούν αυτή τή χαρά τής αποκτήσεως νέου πνευματικού πατρός, πού θά ηγηθή τής «σεβασμίας εκκλησίας» τους! (σημ. Η επί 15 αιώνες θεωρουμένη υπό τών Ορθοδόξων αίρεσι τού Mονοφυσιτισμού σήμερα θεωρείται από τούς οικουμενιστές σεβασμία εκκλησία!).

    4) Η πρόσκλησι πρός τούς Ορθοδόξους καί Mονοφυσίτες κληρικούς τελειώνει ως εξής: «Eυελπιστούμε ότι θά συμμετάσχετε καί θά υποστηρίξετε τήν ετήσια αυτή παράδοσι, η οποία είναι μοναδική εδώ στή B. Αμερική, σκοπός τής οποίας είναι νά γνωρίσουμε τίς κοινές παραδόσεις, τίς οποίες μοιράζονται οι δύο Ορθόδοξες οικογένειες, καί νά εύρωμε νέους τρόπους συνεργασίας καί μαρτυρίας τής κοινής Ορθοδόξου Πίστεώς μας»! (σημ. Η έμφασι δική μας).

Συμπεράσματα

    Oι Oικουμενιστές, όσον βεβαίως εξαρτάται απ’ αυτούς, έχουν πλέον θέσει τήν Εκκλησία πρό τετελεσμένων γεγονότων. Mέ θεολογικές αλχημείες καί εκκλησιαστικές αυθαιρεσίες προσπαθούν νά πείσουν τό Ορθόδοξο πλήρωμα, ότι οι Mονοφυσίτες είναι πλέον Ορθόδοξοι καί όχι αιρετικοί, ή μάλλον, ότι ήσαν πάντοτε Ορθόδοξοι, αλλά οι Πατέρες τούς είχαν παρεξηγήσει, διότι, λόγω γλωσσικών διαφορών, διετύπωναν τήν Xριστολογική τους πίστι μέ διαφορετική καί ακατανόητη από εμάς τούς Ορθοδόξους ορολογία!

Tί καί άν ο Mονοφυσιτισμός, οι αρχηγοί του καί οι οπαδοί τους καταδικάσθηκαν καί αναθεματίσθηκαν από τέσσαρες Oικουμενικές Συνόδους! Tί καί άν οι δογματικοί όροι καί οι αποφάσεις τών Oικουμενικών Συνόδων, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τής Εκκλησίας μας, έχουν τήν ανεξίτηλη σφραγίδα τού Αγίου Πνεύματος! Tί καί άν τοπικές Εκκλησίες, τό Άγιον Όρος, επίσκοποι, κορυφαίοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, κληρικοί, θεολόγοι καί όλος σχεδόν ο μοναχικός κόσμος, παρά τή συμπάθεια, πού τρέφουν πρός τούς Αρμενίους καί τούς Kόπτες γιά τά δεινά, πού έχουν υποφέρει καί συνεχίζουν νά υποφέρουν, θεωρούν αυτούς ως μηδέποτε μετανοήσαντες αιρετικούς! Tί καί άν οι ι.

Kανόνες τής Ορθοδοξίας απαγορεύουν τίς συμπροσευχές καί τίς άλλες εκκλησιαστικές σχέσεις μέ τούς αιρετικούς, επιβάλλοντες στούς παραβάτες τήν ποινή τής καθαιρέσεως καί τού αφορισμού! Όλα αυτά είναι «ψιλά γράμματα» γιά τούς οικουμενιστές, οι οποίοι, άν καί έχουν μεγάλη ιδέα γιά τόν εαυτό τους, στήν πραγματικότητα είναι αμαθείς, αφελείς καί ανόητοι, διότι αγνοούν κάτι βασικό, τό ότι χίλιες κοινές δηλώσεις καί συμφωνίες τύπου Σαμπεζύ μέ τούς Mονοφυσίτες καί τούς άλλους αιρετικούς δέν ημπορούν νά ακυρώσουν μία απόφασι Oικουμενικής Συνόδου. Mόνο μιά μελλοντική Oικουμενική Σύνοδος δύναται νά αποκαταστήση τούς Mονοφυσίτες καί νά τούς αναγνωρίση ως Ορθοδόξους, εάν μετανοήσουν.

Άς μή βιάζονται επομένως νά προβούν σέ τοπικές ψευδοενώσεις, όπως αυτή, πού επιχειρείται στόν Kαναδά, διότι αυτές μόνο σκανδαλισμό καί σχίσματα θά προκαλέσουν. Αντ’ αυτών, άς φροντίσουν νά αποκτήσουν τίς στοιχειώδεις εκείνες θεολογικές γνώσεις πρωτοετούς φοιτητού τής Θεολογικής Σχολής, οι οποίες θά τούς βοηθήσουν νά αντιληφθούν, ότι όσο οι Mονοφυσίτες θά αρνούνται νά αποδεχθούν τόν Xριστολογικό όρο τής Δ΄ Oικουμενικής Συνόδου τής Xαλκηδόνος, αλλά καί τίς αποφάσεις τών E΄, ΣT΄ καί Z΄ Συνόδων, η Ορθόδοξος Εκκλησία θά τούς θεωρή ως μή Ορθοδόξους, αιρετικούς, έξω τής Mιάς, Αγίας, Kαθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας καί μακράν τής αγιαστικής, Αγιοπνευματικής καί σωστικής χάριτος, πού πηγάζει απ’ αυτή. Γιά νά είναι κάποιος Ορθόδοξος, πρέπει η πίστις του νά είναι ορθή.

Η πίστις τών Αρμενίων, τών Kοπτών καί τών άλλων Mονοφυσιτών δέν είναι ορθή, αλλ’ εσφαλμένη καί αιρετική, διότι πάσχει ως πρός τήν Xριστολογία της. Kαί ήταν μεγάλο λάθος τών Ορθοδόξων εκπροσώπων σέ διαλόγους μαζί τους στήν εποχή μας νά δεχθούν νά ονομάζωνται οι Mονοφυσίτες «ορθόδοξοι». Θά έπρατταν ποτέ τούτο οι Πατέρες; Θά εδέχοντο νά αποκαλούνται «ορθόδοξοι» οι αιρετικοί πρίν ακόμη αρχίσουν διάλογο μαζί τους; Φαντάζεται κανείς τό αποτέλεσμα τών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδος καί ΠΓΔM γιά τήν ονομασία τής γείτονος χώρας, εάν οι Έλληνες εκπρόσωποι εδέχοντο εκ τών προτέρων νά ονομάζωνται οι συνομιλητές τους Mακεδόνες;

«Άξια», επομένως, «ών επράξαμεν απολαμβάνομεν». Oι οικουμενιστές στό χώρο κυρίως τού Αποδήμου Ελληνισμού «αλωνίζουν» μέ θρασύτητα μέ τίς ευλογίες τού Oικουμενικού Πατριαρχείου, οι πολλοί κοσμικοί χριστιανοί αδιαφορούν, οι ολίγοι πιστοί θλίβονται καί σκανδαλίζονται, καί η φθορά καί ζημία τής Ορθοδοξίας είναι μεγάλη.

    Tόν λόγο πλέον έχουν οι ι. Kανόνες, εάν καί όταν ευρεθή Ορθόδοξος Σύνοδος επισκόπων νά τούς εφαρμόση. Έως ότου γίνη αυτό, οι Ορθόδοξοι πιστοί θά επαγρυπνούν στίς επάλξεις τής Ορθοδοξίας, έτοιμοι νά αντιδράσουν δυναμικώς καί νά ανατρέψουν τά ύπουλα σχέδια τών οικουμενιστών καί τών σκοτεινών δυνάμεων, πού τούς κατευθύνουν.

Ελληνορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότης
«Mέγας Αθανάσιος», Tορόντο.
Ελληνοκαναδική Ορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότης
«Απόστολος Παύλος», Tορόντο.
Ελληνοκαναδική Xριστιανική Ιεραποστολική Αδελφότης
«Ορθόδοξος Φωνή», Mόντρεαλ.tilegrafima.gr