Καθεδρικός ναός της Κρήτης ο Άγιος Τίτος στο Ηράκλειο

Loading...Σε μια ιστορική εκκλησιαστική Πράξη για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης αλλά και για την πόλη του Ηρακλείου προέβη ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος με την ανακήρυξη του ιστορικού Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου σε Ιερό Καθεδρικό Ναό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Η Πράξη αυτή βασίστηκε κυρίως στην εν γένει ιστορία και τον συμβολισμό του Ναού του Αγίου Τίτου για το Ηράκλειο και για όλη την Κρήτη, στο γεγονός ότι εκεί φυλάσσεται η Τίμια Κάρα του Αγίου Τίτου, ο οποίος είναι ο πρώτος Επίσκοπος της Κρήτης, εγκατεστημένος και χειροτονημένος από τον Απόστολο Παύλο και στην επιθυμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού αλλά και πολλών Ηρακλειωτών.

Η ανακήρυξε έγινε μετά από πρόταση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου και απόφαση του Μητροπολιτικού Συβμουλίου.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΤΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΩΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

Λαβόντες υπ’ όψιν:
1.  Τούς Θείους και Ιερούς Κανόνας της Εκκλησίας,
2.  Τας διατάξεις του Νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας»,
3.  Την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1/2013 της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης «Περί Εφημερίων και Διακόνων»,
4.  Το υπ’ αριθμ. 75/28-5-2013 έγγραφον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου,
5.  Την υπ’ αριθμ. 2871/20-8-2013 πρότασιν αυτού προς το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περί ανακηρύξεως του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου ως Καθεδρικού Ιερού Ναού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης,
6.  Την υπ’ αριθμ. 86/22-8-2013 Απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης περί της αυτής ανακηρύξεως,
7.  Την εν γένει ιστορίαν και τον συμβολισμόν του εν λόγω Ιερού Ναού, και
8.  Το γεγονός της εν αυτώ διαφυλάξεως της Τιμίας Κάρας του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν
Ανακηρύσσομεν τον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου  Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, της Πόλεως του Ηρακλείου, ως

ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

αναπέμποντες δόξαν τω Τριαδικώ Θεώ ημών και αίνεσιν τω Πάτρωνι και Πρώτω Επισκόπω της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αγίω Αποστόλω Τίτω, γνησίω τέκνω του Αποστόλου των Εθνών, Θεοκήρυκος και Ουρανοβάμονος Παύλου.

Εν Ηρακλείω, τη 25η Αυγούστου 2013

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
†Ο ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ