«Γιόγκα και Διαλογισμός: Μύθοι και Αλήθειες»

Loading...


«Ἡ Γιόγκα εἶναι εἶδος γυμναστικῆς πού συντελεῖ στήν εὐεξία, καί συνιστᾶ ἐπιστημονική μέθοδο»;

ΜΥΘΟΣ

Πολλοί παρουσιάζουν πληθώρα εὐεργετικῶν ἐπιδράσεων τῆς Γιόγκα στήν ψυχοσωματική ὑγεία, χωρίς ποτέ νά ἀναφέρουν συγκεκριμένες ἐπιστημονικές μελέτες, οὔτε διεθνῶς πιστοποιημένα ἐκπαιδευτικά ἐρευνητικά κέντρα. Ἀπό μόνο του τό γεγονός ὅτι σέ ἕνα ἀπό τά πιό ἱερά κείμενα τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, τήν Μπαγκαβάτ Γκιτά (δηλ., θεϊκό τραγούδι), δηλώνεται πώς ὁ Θεός Κρίσνα ἀποκάλυψε στούς ἀνθρώπους τήν Γιόγκα, σημαίνει πώς αὐτή δέν εἶναι καθόλου μιά ἐπιστημονική μέθοδος.

Τέλος, σύμφωνα μέ τόν ἐρευνητή – ἀθλίατρο κ. Χρῆστο Ταγαράκη, ἡ Γιόγκα συνιστᾶ μία ἐπικίνδυνη σωματική ἄσκηση, ἡ ὁποία προτείνει στατικές ἀσκήσεις πού ὁδηγοῦν σέ ὑποκινητικότητα, ἡ ὁποία μέ τήν σειρά της προκαλεῖ πλῆθος καρδιαγγειακῶν καί ἐγκεφαλικῶν παθήσεων. Ἀντίθετα, ὁ κ. Ταγαράκης προτείνει ἀσκήσεις πού τονώνουν ὁμάδες μυῶν, ὅπως ἡ ἀεροβική γυμναστική, τό κολύμπι, ἡ ποδηλασία, τό γρήγορο βάδισμα κ.λπ.







tilegrafima.gr