Γιατί παραιτήθηκε η Καθηγουμένη της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος – Τι λέει η μητρόπολη

Loading...


Την παραίτησή της έκανε γνωστή η της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος .

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση η που ενημερώνει πως η Καθηγουμένη παραιτήθηκε για λόγους υγείας.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης:

Μετά θλίψεως επληροφορήθημεν την υποβολήν παραιτήσεως εκ μέρους της Μοναχής Θεοδοσίας, Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης.

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός να την βοηθήση εις την ασθένειάν της και να σταθή αρωγός άχρι τέλους εις τα της Μονής, την οποία επί έτη διηκόνησε.

Ως προς την δρομολογουμένην εκλογήν νέας Ηγουμένης, διατηρούμεν επιφυλάξεις και ως προς την κανονικότητα-νομιμότητα του νέου Καταστατικού και των προβλέψεων αυτού και ως προς λοιπάς ενεργείας της τοποτηρήτριας Μοναχής, καθ’ όσον αντίκειται εις τας διατάξεις του νομίμου Καταστατικού, ισχύσαντος βάσει του – από της 15/3/1950 – υπ’ αριθμ. Α΄ Προεδρικού Διατάγματος της 6ης Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ Α 190/1931) και τροποποιηθέντος με την ευλογία μας το έτος 2004.

Είθε ο Άγιος Νεκτάριος, ιδρυτής και προστάτης της Ιεράς Μονής, να φωτίση τας Μεγαλοσχήμους Αδελφάς εις ορθάς-κανονικάς αποφάσεις, εν πνεύματι συνεργασίας με τον οικείον Μητροπολίτην, πνευματικόν Προιστάμενόν των κατά την διαθήκην και τας συμβουλάς του Αγίου, προς αποφυγήν σκανδαλισμού και ωφέλειαν των πιστών.

Το έγγραφο της παραίτησης:

Έγγραφο – Δελτίο Τύπου το οποίο υπογράφει η Τοποτηρήτρια του Ιερού Κοινοβίου Μοναχή Φιλοθέη και έχει ημερομηνία 4 Αυγούστου 2019, εστάλη στο Aegina Portal μέσω του δικηγόρου της Μονής και αναφέρει τα ακόλουθα:

Την 1η Αυγούστου 2019 η Καθηγουμένη του Ιερού ημών Γυναικείου Κοινοβίου της Αγίας Τριάδος – Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, Μεγαλόσχημος Μοναχή Θεοδοσία, ενώπιον της Αδελφότητος μετά δεκαπέντε, (15) έτη ακάματης πνευματικής διακονίας από την θέσιν ταύτην, υπέβαλε την παραίτησίν της λόγω σωματικής δοκιμασίας σχετιζόμενης με την υγείαν της, η οποία δυσχεραίνει υπέρμετρα την εκ μέρους της άσκησιν κατά τον τρόπον που επιθυμούσε τα απορρέοντα εκ της διακονίας της Ηγουμένης καθήκοντά της, επιθυμώντας η ιδία όσο ακόμη ο Άγιος της χαρίζει δύναμη και αντοχή να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση της διαδοχής της.

Άπαντα τα μέλη της Αδελφότητος εν κλίματι συγκινήσεως και κατανύξεως, έλαβαν την ευχήν της, έχοντα πλέον τη φωτίσει της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ομοουσίου Τριάδος και του Αγίου Ημών Ιδρυτού εις χείρας τους το δύσκολον έργον της επιλογής της πλέον καταλλήλου εκ της Αδελφότητος διά την θέσιν της Καθηγουμένης. Ούτως τη χάριτι & ευλογία του Αγίου Ιδρυτού του Ιερού Κοινοβίου Ημών και βάσει των καταστατικών προβλέψεων δρομολογούνται οι διαδικασίες εκλογής νέας Ηγουμένης εν τω Ιερώ ημών Κοινοβίω, κατόπιν προσευχής, νηστείας και πνευματικής ασκήσεως.tilegrafima.gr