Εργοτάξιο η Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου

Loading...


Εργοτάξιο θυμίζει η Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου αφού δεκάδες έργα, που υπόσχονται να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο, ξεκινούν ή είναι σε εξέλιξη (από ετών) όπως διαβάζουμε στην Εγκύκλιο για τον Έρανο της Αγάπης που εξέδωσε ο μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος.

«Εις ένδεκα ενοριακούς Ναούς – από δεκαετίες – λειτουργούν συσσίτια, όπου, επί καθημερινής βάσεως, οκτακόσια και πλέον άτομα βρίσκουν ζεστήν και περιποιημένην τροφήν, μέσα εις ένα ζεστό, φιλικό και καθαρό περιβάλλον. Καί η προσπάθεια αυτή είναι σήμερα αναγκαιότερη από ποτέ άλλοτε.

Καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους χορηγεί βοήθειαν εις χρήματα και τρόφιμα εις αναξιοπαθούντας και άπορους Χριστιανούς και μη. Διά τους ανασφάλιστους έχει ήδη ετοιμάσει στην περιοχή της Κηπούπολης, δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΙΑΤΡΕΙΟΝ, το οποίον θα λειτουργήση το συντομώτερον δυνατόν. Συμπαραστέκεται εις ασθενείς διά την μετάβασίν των εις το εξωτερικόν, ενισχύει στο μέτρον του δυνατού φοιτητάς, σπουδαστάς και μαθητάς, λειτουργεί τρεις βρεφονηπιακούς σταθμούς και μίαν οικοκυρικήν σχολήν, έχει ιδρύσει Τράπεζες Αίματος σε όλους σχεδόν τους ενοριακούς Ναούς, λειτουργεί τρεις σχολές γονέων, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, Σχολή Ψηφιδωτού, Σχολές Παραδοσιακών Χορών, Σταθμόν Ποιμαντικής(ψυχολογικής) υποστήριξης, διανέμει αντιαιρετικόν υλικόν, εκδίδονται και διανέμονται έντυπα φυλλάδια των Κατηχητικών Συνάξεων, στο αποπερατωθέν δε Πνευματκόν αυτής Κέντρον διοργανώνει πλείστας όσας Πνευματικάς, Πολιτιστικάς και ψυχαγωγικάς εκδηλώσεις. Διοργανώνει ωσαύτως προσκυνηματικάς εκδρομάς, ως και την ετήσιαν συνεστίασιν αγάπης. Αγόρασετά οικόπεδα και ανήγειρε εξ υπαρχής 21 νέους Ι. Ναούς με ισάριθμα Πνευματικά Κέντρα.

Αγοράσθηκε, εκπονήθησαν τα σχέδια και εντός του νέου έτους πρόκειται να αρχίσουν αι εργασίαι διά την ανέγερσιν Ιδρύματος Προστασίας των ορφανών και απροστατεύτων παιδιών, αγοράσθηκε το οικόπεδον διά την ανέγερσιν εκκλησιαστικού Ιδρύματος διά την κακοποιημένην γυναίκα και ήδη έχουν εκπονηθή αι μελέται και επίκειται η έναρξις των εργασιών ανεγέρσεως τριών εισέτι βρεοφονηπιακών σταθμών ήτοι: του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου, των Αγίων Αναργύρων και της Αγίας Αναστασίας, ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για την αποπεράτωση του Γηροκομείου, δυναμικότητος ογδοήκοντα τεσσάρων κλινών και προϋπολογισμού δαπάνης κατά τους πλέον μετριωτέρους υπολογισμούς άνω των οκτώ εκατομμυρίων Ευρώ.

Επιπροσθέτως προς πάντα ταύτα άρχισαν να λειτουργούν σε δύο Ενορίες τα «Κοινωνικά Φροντιστήρια» με την προοπτικήν να αυξηθούν».