Επιστολή του Σύρου Δωρόθεου στον Πρόεδρο της Ρ/Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος κ.Φραγκίσκο Παπαμανώλη

Loading...


Σεβασμιώτατε αδελφέ,
Πληροφορηθέντες τήν γεναίαν απόφασιν τού Αγιωτάτου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ νά παραιτηθή τών άκρως υψηλών καί ευθυνοφόρων καθηκόντων του,
διά τού παρόντος εκφράζομεν καί αύθις εις αυτόν, δι’ υμών, τά εκ τής προσωπικής μας μετ’ αυτού γνωριμίας, κατά τήν γενομένην επίσημον εις Ρώμην επίσκεψιν τού Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου, προκληθέντα πρός τό πρόσωπόν του ημέτερα αισθήματα τιμής καί αγάπης… επισημαίνοντες ότι επί τών ημερών τής παπωσύνης του η Εκκλησία τής Πρεσβυτέρας Ρώμης επανήλθεν είς τήν παραδοσιακήν αυτής λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν.

Επί τούτοις, ευχόμενοι όπως εις τήν τών Ρωμαίων Εκκλησίαν αναδειχθή ειρήνης, αγάπης καί διαχριστιανικής καταλλαγής  ποιμήν, διατελούμεν    

Μετά τιμής και αγάπης
Ο Σύρου Δωρόθεος Β’