Επιστολή-Παρέμβαση του Μητροπολίτη Έδεσσας προς τον πρωθυπουργό για τους ομολογιούχους

Loading...


Παρέμβαση υπέρ της αποζημίωσης των μικροομολογιούχων φυσικά πρόσωπα, που επλήγησαν από το PSI+, πραγματοποίησε ο  Μητροπολίτης Έδεσσας, Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ.

Ο Μητροπολίτης απέστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η οποία αναφέρει:
Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ

Διά της παρούσης λαμβάνομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν υμίν το ορθόν και δίκαιον αίτημα των ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου του Νομού Πέλλης, οίτινες λόγω του γενικού «κουρέματος» έχασαν τα χρήματα των.

Η αποταμίευσις αυτή επροτάθη παρά του Ελληνικού Δημοσίου και ως εκ τούτου τυγχάνει απολύτως νόμιμος. Αποτελεί δε μιαν υγιή δραστηριότητα και εις την ουσίαν είναι δανεισμός εις το ελληνικό κράτος.

Ευχαριστούντες εκ των προτέρων, ευλπιστούμεν ότι θα τύχωμεν της υμετέρας εύνοιας και της αμέσου επιλύσεως του προαναφερθέντος φλέγοντος ζητήματος και ευχόμεθα πάν δώρημα τέλειον και την εξ ύψους δύναμιν δια το δύσκολον λειτούργημα, το οποίον επιτελείτε.