Επίσκεψη του πρέσβεως της Μεγ.Βρετανίας στην Ι.Μ. Θεσσαλονίκης

Loading...


Χθες, Παρασκευή 15-3-2013 ο Πρέσβυς τής Μεγάλης Βρετανίας κ. Τζών Κίττμερ συνοδευόμενος από τήν Επίτιμο Πρόξενο τής Μ. Βρετανίας στή Θεσσαλονίκη κ. Μαρία Τσακάλη, καί από τόν κ. Χρήστο Ψάλτη, υπεύθυνο πολιτικών υποθέσεων τής Βρετανικής Πρεσβείας, επεσκέφθη τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο στό γραφείο του καί είχε μετ’ αυτού συνεργασία καί συζήτηση διαρκείας μιάς ώρας.

Η συζήτηση υπήρξε διεξοδική στά θέματα τά οποία αφορούν καί ενδιαφέρουν τήν Ελλάδα, υπό τό πρίσμα βεβαίως πάντοτε καί τό κλίμα τής αρχιερατικής εκκλησιαστικής ευθύνης τού επισκόπου μας κ. Ανθίμου, καί από τήν άλλη πλευρά διετυπώθησαν… απόψεις πού αφορούν σέ καίρια ιδικά μας προβλήματα όπου εφάνη ότι η ενημέρωση τού κ. Πρέσβεως ήταν γι’ αυτόν χρήσιμη καί εξυπηρετική γιά τήν διαμόρφωση γνώμης επί τών θεμάτων αυτών.

Η όλη συζήτηση καί διαδικασία, καί η προσφορά δώρων καί αναμνηστικών στόν Πρέσβυ τής Μεγάλης Βρετανίας είναι ένα ξεχωριστό γεγονός γιά τήν πόλη μας καί τήν τοπική μας Εκκλησία.

alt
alt
alt