Εγκρίθηκε η συμβασιοποίηση για τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ι. Μ.Μετεώρων

Loading...


«Σε μια δύσκολη συγκυρία η αιρετή Περιφέρεια, με σεβασμό και ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο, ενισχύει στην πράξη δίκτυα κοινωνικής στήριξης»,

δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπογράφοντας την έγκριση συμβασιοποίησης του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου «Κατασκευή μονάδας φροντίδας

ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων στην Καλαμπάκα Τρικάλων-Κατασκευή κτηρίου

και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού 3.070.000,00 ευρώ, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Τρικάλων) και κύριο του έργου την Ιερά Μητρόπολη.
Το έργο αφορά στην ανέγερση κτηρίου και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων στην Καλαμπάκα Τρικάλων.

Το οικόπεδο, εντός του οποίου πρόκειται να κατασκευαστεί το κτίριο, είναι επιφάνειας 4.354 τ.μ. και βρίσκεται νότια του οικισμού της Καλαμπάκας.

Το κτίριο αποτελείται από δύο επίπεδα, υπόγειο και ισόγειο.

Στο ισόγειο αναπτύσσονται η μονάδα διαβίωσης με είκοσι ένα (21) κλίνες – δέκα (10) δίκλινα δωμάτια και ένας χώρος μόνωσης – οι εξυπηρετήσεις περίθαλψης, οι χώροι διοίκησης και στο υπόγειο αναπτύσσονται όλες οι βοηθητικές χρήσεις.

Στο κτίριο προβλέπεται φέρουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχοι πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή, στέγη ξύλινη με επικάλυψη από κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου και όλες οι απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την πλήρη κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου.

Επιπλέον προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. τον Απρίλιο 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ακολουθεί πλέον η σύναψη σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και αναδειχθέντος αναδόχου, για την έναρξη εκτέλεσης του έργου.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Το έργο αυτό αφορά στη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας ηλικιωμένων, η οποία έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας για τα άτομα που φιλοξενούνται εκεί, με σκοπό την πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία, την αποτροπή της κατάθλιψης, της ψυχικής και σωματικής κατάπτωσης και την εξάλειψη του αισθήματος εγκλεισμού και ιδρυματοποίησης.

Σε συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων, ενισχύουμε δομές μέριμνας και φροντίδας, σε ένα σύγχρονο κτίριο με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης και με προσανατολισμό την κάλυψη των αναγκών της τρίτης ηλικίας».