Ευχαριστήρια επιστολή Βελγίου Παντελεήμονα προς τον Βασιλιά Αλβέρτο Β’

Loading...


Διαβάστε το κείμενο ολόκληρης της επιστολής που απέστειλε ο Μητροπολίτης Βελγίου Παντελεήμων προς το βασιλιά του Βελγίου Αλβέρτο Β’, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του.

«Προς την Αυτού Μεγαλειότητα,
τον Βασιλέα Αλβέρτον Β΄,
Βασιλικά Ανάκτορα,
τ.κ.1000, εις Βρυξέλλας

Μεγαλειότατε,

Παρακαλώ την Υμετέραν Μεγαλειότητα όπως δεχθή την έκφρασιν των αισθημάτων της βαθυτάτης ευγνωμοσύνης, τόσον εμού προσωπικώςόσον και των πιστών της Ορθοδόξου εν Βελγίω Εκκλησίας, διά τα είκοσι συναπτά έτη βασιλείας εις την κεφαλήν της Χώρας, εις την διακονίαν και εις την φροντίδα του λαού της και των αναγκών του.
Ζήτω ο Βασιλεύς !

+ Ο Μητροπολίτης Βελγίου Παντελεήμων,
Έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
Πρόεδρος της Επισκοπικής Συνελεύσεως Μπενελούξ»