Δωρεάν καυσόξυλα σε απόρους από την Ι.Μ. Σερρών

Loading...


Δωρεάν καυσόξυλα θα παρέχει από τις 16 Δεκεμβρίου η Ιερά μητρόπολή Σερρών σε απόρους και ανασφάλιστους κατοίκους της περιοχής μέσω του γενικού φιλόπτωχου ταμείου της»Παναγία ο Πονολύτρια».  Συνολικά θα διατεθούν 45 τόνοι καυσόξυλων σε 150 οικογένειες της περιφέρειας, έτσι ώστε να γιορτάσουν όλοι τα Χριστούγεννα.

Η ανακοίνωνση της Μητρόπολης:

Γιά την αντιμετώπιση της δριμύτητος του ψύχους του χειμώνος στην ακριτική μας επαρχία η τοπική μας Εκκλησία προχώρησε στην υλο­ποίηση μιάς ακόμη φιλανθρωπικής και κοινωνι­κης δράσεως, της δωρεάν πα­ροχής καυσοξύ­λων σε εμπερίστατους συνανθρώ­πους μας.

Γιά τον σκο­πο αυτό εν όψει των αγίων ημερών των Χριστου­γέννων χορηγούνται από σήμερα 45 συνολικώς τόνοι καυσόξυλων σε 150 εμπερί­στα­τες οικογένειες της Μη­τροπολιτικής μας περιφερείας, έτσι ώστε να εορτάσουν όλοι τα Χριστού­γεν­να με ζεστασιά και θαλπωρή.

Μέσα από την λει­τουργία της παραπά­νω κοινωνικής και φιλαν­θρωπικής δράσεως προ­σφέρεται η δυνα­τότη­τα επιπλέον στηρίξεως και συμπαραστάσεως των αδελφών μας, που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.