Δεν θα γιορτάσει τα ονομαστήρια του ο Μητροπολίτης Πειραιώς

Loading...


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ επί τη εγγιζούση ονοματική του εορτή απέστειλε προς τον ευαγή Κλήρο και τον ευσεβή λαό της Μητροπολιτικής του περιφερείας την κάτωθι Ανακοίνωση:
«᾿Αγαπητοί Πατέρες και ᾿Αδελφοί,

Εναύλως κατά τας δυσχειμέρους ημέρας ταύτας καθ’ ας επερίσσευσεν η ανοησία και τα εγκλήματα εν τη Αγιωτάτη ημών ᾿Αποστολική και Ορθοδόξω Καθολική Εκκλησία ακούεται ο Παύλειος λόγος: «τις ασθενεί, και ουκ ασθενώ;

τις σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πυρούμαι; (Β΄ Κορ. 11:29) και υποχρεοί τους διακόνους του ευχαριστιακού σώματος εις συσταύρωσιν μετά του δοκιμαζομένου και βαρυαλγούντος λαού του Θεού.

Όθεν πληροφορούμεν πάντας υμάς περιπόθητοι αδελφοί, ότι κατά την εόρτιον μνήμην του αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του σούβλη διαπερασθέντος υπό των ομοπίστων των σημερινών Ισλαμιστών, την 4ην μηνός Δεκεμβρίου ε.ε.,

καθ’ ην εορτάζομεν τα ημέτερα ονομαστήρια, συμμετέχοντες εις την δοκιμασίαν του χειμαζομένου λαού δεν θα εορτάσωμεν επισήμως, δεν θα δεχθώμεν εορτίους ευχάς, ούτε θα παραθέσωμεν εόρτιον τράπεζαν,

προσφέροντες ταπεινώς την αναίμακτον θυσίαν υπέρ ευσταθείας του ευσεβούς ημών Γένους και του ευαγούς Κλήρου και του φιλοχρίστου λαού της καθ’ημάς θεοσώστου Ι. Μητροπόλεως και συμπάσης της οικουμένης.

Όθεν παρακαλούμεν όπως εν ταίς υμετέραις θεοπειθέσι προσευχαίς μνημονεύητε της ημετέρας ταπεινότητος».