Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Κυθήρων για τα Φώτα

Loading...


Κάλεσμα στον λαό της Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων κάνει ο Σεβασμιώτατος κ.Σεραφείμ, μέσω της Ποιμαντορικής Εγκυκλίου που εκδόθηκε, ώστε να δώσει το παρών στις εκδηλώσεις για την εορτή των Φώτων αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν μέσα στην εβδομάδα.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

Προς
Τον Ιερόν Κλήρον και
τον Χριστώνυμον Λαόν
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Κυθήρων και Αντικυθήρων

«Ως άνθρωπος εν ποταμώ, ήλθες Χριστέ Βασιλεύ∙ και δουλικόν Βάπτισμα λαβείν, σπεύδεις αγαθέ, υπό των του Προδρόμου χειρών, διά τας αμαρτίας ημών Φιλάνθρωπε» (Ιδιόμελον Μεγ. Αγιασμού)

Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά∙
Ευλογημένα Θεοφάνεια!

Οδεύουμε προς την συμπλήρωσιν των μεγάλων εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου και η Ιερή Υμνολογία της Αγίας μας Εκκλησίας μας παραπέμπει από την μία κοσμοχαρμόσυνη και κοσμοσωτήρια εορτή στην άλλη, ψάλλουσα: «Φαιδρά μεν η παρελθούσα Εορτή (των Χριστουγέννων), ένδοξος η παρούσα ημέρα (των Θεοφανείων). Εν εκείνη, τον Σωτήρα Μάγοι προσεκύνησαν∙ εν ταύτη δε τον Δεσπότην, δούλος κλητός εβάπτισεν (ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος). Εκεί (στη Βηθλεέμ) Ποιμένες αγραυλούντες, είδον και εθαύμασαν∙ ώδε (στον Ιορδάνη Ποταμό) φωνή του (Ουρανίου) Πατρός, τον μονογενή Υιόν εκήρυξε».

Σε άλλο σημείο, απευθυνόμενος στον Τίμιο Πρόδρομο, ο ιερός Υμνογράφος λέγει: «Ο λύχνος τω Φωτί, η αυγή τω Ηλίω, ο Πρόδρομος τω Λόγω, ο φίλος τω Νυμφίω, Προφήτα καθυπούργησον». Αυτά σημαίνουν τα εξής: Εσύ που είσαι το λυχνάρι μπροστά στο Θείο Φως, τον Χριστό, η αυγή κοντά στον Ήλιο της Δικαιοσύνης, τον Κύριο της δόξης, ο Πρόδρομος δίπλα στον Θεόν Λόγο, ο φίλος πλησίον του Θείου Νυμφίου Χριστού, Προφήτα Ιωάννη διακόνησε στο βάπτισμα του Δεσπότου Χριστού. Καί σε άλλο θεσπέσιο ύμνο τονίζει ο θείος υμνολόγος: «Φωτός ων χορηγός Ιησούς, μη χρήζων βαπτισθήναι σαρκί, επιβαίνει, Ιορδάνου ταίς ροαίς, φωτίσαι τους εν σκότει, βουλόμενος εν πίστει∙ τούτω προθύμως υπαντήσωμεν». Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, αν και είναι ο χορηγός του φωτός και ως Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, εκτός αμαρτίας, αν και δεν είχε ανάγκη να βαπτισθή κατά την σάρκα του (η οποία ήταν ανέγγιχτη από την όποια αμαρτία) εισέρχεται μέσα στο ρεύμα του Ιορδάνη ποταμού, θέλοντας να φωτίση με την αληθινή πίστι τους ανθρώπους που ήταν βυθισμένοι στο πνευματικό σκοτάδι. Αυτόν ας προϋπαντήσωμε με προθυμία.

Η Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων έχει ιδιαίτερη λαμπρότητα και χάρι διότι : «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η της Αγίας Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις», αλλά και διότι : «εν μεν τη προλαβούση εορτή (των Χριστουγέννων) νήπιον είδομεν τον Ιησούν, εν δε τη παρούση (των Θεοφανείων) τέλειον (Αυτόν) ορώμεν, τον εκ τελείου τέλειον επιφανέντα Θεόν ημών» (Ευχή Μεγάλου Αγιασμού). Ακόμη, η Βάπτισις του Δεσπότου Χριστού μας παρέδωκε και εγκαινίασε το διά του Αγίου Πνεύματος επιτελούμενον εις το Όνομα της Αγίας Τριάδος Ορθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα, το μόνο αληθινό Αγιοπνευματικό και Χριστιανικό Βάπτισμα.

Αγαπητοί μου Αδελφοί,
Συνοπτικώς αναφερθήκαμε εις την Μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων ή των Φώτων και το υπό του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού παραδοθέν εις την Αγίαν μας Εκκλησίαν Άγιο και Σωτήριο Ορθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα, διά το οποίο ομιλεί η Καινή Διαθήκη και η Ορθόδοξος Ιερά Παράδοσις της Μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας με την καθοριστική δήλωσί της εις το Ιερόν Σύμβολον της Πίστεώς μας: «ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών».

Έπειτα από την διπλή αυτή αναφορά μας θα ενθυμηθούμε και εφέτος, παραμονές του μεγάλου συνταρακτικού και καταστροφικού σεισμού της 8ης Ιανουαρίου 2006, την μεγάλη προστατευτική μέριμνα και ευεργεσία του Θεού και της Παναγίας μας της Μυρτιδιώτισσας, με την οποία απεφεύχθη η βεβαία καταστροφή της Παναγιοσκέπαστης νήσου των Κυθήρων, αλλά και των Αντικυθήρων, και ο θρήνος ανθρωπίνων θυμάτων. «Ομολογούμεν την Χάριν, κηρύττομεν τον έλεον, ου κρύπτομεν την ευεργεσίαν…» (Ευχή Μεγ. Αγιασμού).

Μνήμονες του μεγάλου αυτού σωστικού γεγονότος θα τελέσωμε, με την Χάριν του Κυρίου μας, ευχαριστήρια Θεία Λειτουργία εις το Καθολικό της ευρέσεως της Παναγίας μας της Μυρτιδιώτισσας, με την παρουσία και συμμετοχή Κλήρου και Λαού (όσων ημπορούν λόγω του εργασίμου της ημέρας) την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Στις 12 μ., εις την πλατεία του χωρίου Μητάτα, πλησίον του Ιερού Βήματος του περισσότερον όλων πληγέντος Ενοριακού Ναού της Αγίας Τριάδος, θα ψαλή Δοξολογία και θα κοπή η καθιερωμένη Βασιλόπιττα. Το δε απόγευμα, περί ώραν 5 μ.μ. θα τελεσθή η Ακολουθία του Εσπερινού και της Ιεράς Παρακλήσεως της Παναγίας μας της Μυρτιδιώτισσας, στην Ιερά Μονή των Μυρτιδίων, διά να δυνηθούν να παρευρεθούν και όσοι, λόγω εργασίας, δεν συμμετείχαν στις προμνημονευθείσες λατρευτικές εκδηλώσεις της ξεχωριστής διά τα Κύθηρα ημέρας αυτής.
Επί δε τούτοις, ευχόμενος από καρδίας πλούσιο τον θείο φωτισμό, καλή και ευλογημένη χρονιά και ταχεία αποκατάστασι και λειτουργία του πληγέντος Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Μητάτων, διατελώ

Με εόρτιες πατρικές ευχές

Ο Μητροπολίτης

† Ο Κυθήρων ΣεραφείμΕτικέτες