Ο Γερμανίας Αυγουστίνος με τραγιάσκα!!

Loading...


Φωτογραφία από πρόσφατη επίσκεψη του Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου στο Γερμανοελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Πορτς Κολωνίας.

 Ετικέτες