Ι.Μ. Δημητριάδος: «Μάγνητες και ο πολιτισμός της θάλασσας»

Loading...


Ο φορέας πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός, για την διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος», της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρού, προσκαλεί Πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους, οργανισμούς και πολίτες για την κατάθεση προτάσεων, ιδεών για εκδηλώσεις και δράσεις για το θεματικό έτος 2015 με κεντρικό θέμα:

«Μάγνητες και ο πολιτισμός της θάλασσας»

Το θεματικό έτος 2015 θα έχει ως κεντρικό του θέμα τον πολιτισμό της θάλασσας των Μαγνήτων και οι σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις θα υποστηρίζουν αυτόν τον άξονα.

Απώτερος σκοπός και στόχος είναι να τιμηθεί και να τονιστεί το στοιχείο της θάλασσας στην περιοχή μας. Για τους λόγους αυτούς θα εξεταστεί το θέμα από πολλές οπτικές (πολιτισμός, οικονομία, κοινωνία, μουσική, χορός, έθιμα, επαγγέλματα, τέχνη, κ.ά.).

Κατά την περίοδο διαβούλευσης, διά ζώσης και με ψηφιακά μέσα, μετά από σχετική ενημέρωση μέσω του Τύπου, πολλοί φορείς και πολίτες κατέθεσαν προτάσεις, σκέψεις και ιδέες.

Η συνάντηση της προσεχούς Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας ,στα Μελισσάτικα, θα γίνει υπό την προεδρία του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ιγνατίου.

Πρόκειται να συζητηθούν οι προτάσεις που κατατέθηκαν και άλλες που εκείνη την ημέρα θα προσκομίσουν οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων και στη συνέχεια θα γίνει η τελική επεξεργασία τους και η κατάρτιση του οριστικού προγράμματος του Θεματικού έτους.

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία (πλαίσιο σχεδιασμού) και κριτήρια αξιολόγησης σχετικών προτάσεων που θα κατατεθούν πρέπει να διέπονται από τις παρακάτω βασικές έννοιες:

 

– η συνεργασία και η δικτύωση φορέων για κοινές δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο συλλόγων και πολιτιστικών φορέων με διακριτούς ρόλους και χωρίς να προσβάλλεται η αυτοτέλεια του κάθε φορέα,

– ο αναλογικός επιμερισμός τους κόστους για κοινές εκδηλώσεις που έχουν μια κοινή προβληματική με άλλους συνεργαζόμενους φορείς,

– η κοινή δημοσιοποίηση, σε έντυπα και ψηφιακά μέσα, δράσεων και εκδηλώσεων μετά από έγκαιρο εξαμηνιαίο ή ετήσιο προγραμματισμό,

– η θέσπιση θεματικών δράσεων και εκδηλώσεων γύρω από το κεντρικό θέμα,

– η αξιοποίηση του ντόπιου δυναμικού σε καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συνεργατών,

– η σύνδεση των εκδηλώσεων και δράσεων με παραδοτέα (εκδόσεις, βίντεο, τεχνήματα κ.ά) με έμφαση σε ζητήματα εκπαίδευσης του κοινού,

– ο χρονικός και γεωγραφικός καταμερισμός των εκδηλώσεων και δράσεων, ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες όσο το δυνατόν και σε πολίτες των περιφερειακών Δήμων της Μαγνησίας,

– ο σχεδιασμός των εκδηλώσεων και δράσεων σε σχέση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται και σε αναλογία με τις ηλικιακές ομάδες, έτσι ώστε να εκφράζονται όλες οι ηλικίες και οι τάσεις,

– ο σχεδιασμός σε σχέση με τον αντίκτυπο και την αποδοχή σε ευρύτερες ομάδες πολιτών, αλλά και ως καλές πρακτικές,

η επαναχρησιμοποίηση ή δυνατότητα επανεκτέλεσης μιας πρωτοβουλίας και δράσης σε άλλο χώρο και χρόνο,

-οι τυχόν παράλληλες δράσεις και τα προϊόντα που μπορεί να προκύψουν από τη διεξαγωγή ενός κύκλου εκδηλώσεων και δράσεων.

Η κατάθεση προτάσεων και ιδεών δεν δικαιολογεί αμοιβές ή άλλες δεσμεύσεις από την πλευρά του φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός», εκτός από την αναφορά και την εθελοντική συνεργασία όταν θα ενταχθεί η πρόταση στο τελικό ετήσιο πρόγραμμα. Για όλες τις προτάσεις θα υπάρξει απάντηση από το φορέα για την αποδοχή ή όχι της πρότασης.

 

Tις περισσότερες φορές, πολιτιστικοί φορείς διοργανώνουν εκδηλώσεις και δράσεις στο χώρο του πολιτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ορισμένες φορές επιτυχημένα, άλλοτε όχι. Το κόστος αυτών των εκδηλώσεων και δράσεων πολλές φορές είναι δυσανάλογο της ποιότητας και της διαχρονικότητας των δράσεων που οργανώνονται. Αρκετές φορές, μετά το πέρας των εκδηλώσεων και δράσεων, δεν υπάρχει κάποιο παραδοτέο υλικό ή κάποιου είδους καταγραφή που θα μπορεί να αξιοποιηθεί ή και να επεκταθεί.

Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, πολιτιστικοί φορείς, σε κοντινό χρονικό διάστημα, διοργανώνουν παρόμοιες εκδηλώσεις και δράσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγχύσεις και στιγμιότυπα για το ίδιο θέμα.

Ο κατακερματισμός αυτών των δράσεων οδηγεί σε υπερβολές, αθέμιτο ανταγωνισμό, κατασπατάληση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, που, τις περισσότερες φορές, δεν συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη μιας περιοχής ή μιας ευρύτερης διοικητικής ενότητας.

Ο νεοσύστατος φορέας πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός» φιλοδοξεί να ξεπεράσει τους παραπάνω σκοπέλους και δυσκολίες προτείνοντας μια εναλλακτική πρόταση για την οργάνωση και διαχείριση των δράσεών του και γιατί όχι και να προτείνει και έναν συνολικό προγραμματισμό των εκδηλώσεων των Πολιτιστικών συλλόγων, με σκοπό να μην υπάρχουν επικαλύψεις και ταυτόχρονη τέλεση αξιόλογων δράσεων.

Για τους λόγους αυτούς, καθιέρωσε το «Θεματικό έτος». Το κάθε έτος, αρχής γενομένης από το 2015, θα είναι αφιερωμένο σε μια θεματική ενότητα και όλες οι δράσεις του θα έχουν το αυτό θέμα, το οποίο θα προσπαθεί να αναδείξει απ’ όλες τις πλευρές του.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο δικτυακό τόπο του φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.magniton-kivotos.gr, στο face book και στο twitter (magniton-kivotos) και στον Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα της «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ», Αλέξανδρο Καπανιάρη.Ετικέτες