Ερανος της Μητρόπολης Μαρωνείας το Δεκέμβρη

Loading...


Η Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής διοργανώνει έρανο 14, 16, 17, και 18 Δεκεμβρίου 2014, με προαιρετικές εισφορές βάση αριθμημένων κουπονιών

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τον έρανο θα διατεθούν υπέρ του Φιλόπτωχου Ταμείου.

Κουπόνια συνολικής αξίας 16.500 θα κυκλοφορήσουν εντός του Δεκεμβρίου για φιλανθρωπικό σκοπό. Ανοίξτε, λοιπόν, την πόρτα σας στον έρανο της μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής. Η άδεια από τον περιφερειάρχη Γιώργο Παυλίδη, μετά από έγκριση της Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, δόθηκε για τη διενέργεια του εράνου στο γενικό φιλόπτωχο ταμείο της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Σύμφωνα με την άδεια που δόθηκε τα κουπόνια του εράνου θα είναι αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό, θα σφραγιστούν και θα θεωρηθούν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης μέσα σε περίοδο δύο μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του εράνου πρέπει να υποβληθεί στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λεπτομερής λογοδοσία για τα αποτελέσματα αυτού. Η λογοδοσία θα κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο έρανος θα διενεργηθεί στις 14, 16, 17, και 18 Δεκεμβρίου 2014, με προαιρετικές εισφορές βάση αριθμημένων κουπονιών των 1, 2 και 5 ευρώ συνολικής αξίας 16.500,00 ευρώ, στην Περιφέρεια της Μητρόπολης. Το σημαντικό είναι ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τον έρανο θα διατεθούν υπέρ του Φιλόπτωχου Ταμείου της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Το Φιλόπτωχο Ταμείο της μητρόπολης εξυπηρετεί τις ανάγκες 250 και πλέον συνανθρώπων μας, που χρήζουν βοήθειας, ενώ παρόμοιο έργο πραγματοποιείται από τα ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία, τα οποία συνολικά συνδράμουν στις ανάγκες 400 ανθρώπων. Προέκταση του έργου αυτού είναι η λειτουργία των ενοριακών συσσιτίων, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες ανήμπορων, κυρίως να αυτοεξυπηρετηθούν και ανέρχονται σε 150 περίπου μερίδες ημερησίως. Μία νέα απαίτηση των καιρών είναι η δημιουργία του κοινωνικού παντοπωλείου, από το οποίο δίνονται τρόφιμα και διάφορα είδη οικιακής χρήσης καλύπτοντας τις ανάγκες 150 περίπου συνανθρώπων μας.

Μία επιπλέον δραστηριότητα, αποτέλεσμα των οικονομικών δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες της εποχής, είναι η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, το οποίο εξυπηρετεί τις μαθησιακές ανάγκες μαθητών διαφόρων τάξεων και συμβάλλει επικουρικά σε όσα διδάσκονται οι νέοι μας στο σχολείο, με στόχο την επιτυχία και την πλήρη κατανόηση και αφομοίωση της διδακτέας ύλης.Ετικέτες