Επιστολή Πειραιώς Σεραφείμ στον υπ. Δικαιοσύνης για την υπόθεση με το ναρκο-πλοιο

Loading...


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ απέστειλε την ακόλουθη επιστολήν προς τον Εξοχώτατον Υπουργόν Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλο με αφορμή το θόρυβο που έχει εγερθεί από μερίδα του Τύπου εξαιτίας ψευδών και κακοηθεστάτων σπερμολογιών.

Αριθμ. Πρωτ. 1150 Εν Πειραιεί τη 20η Οκτωβρίου 2015

 

Προς τον
Εξοχώτατον Κύριον
Νικόλαον Παρασκευόπουλον
Υπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Εις ΑΘΗΝΑΣ

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,
Μετά πολλής θλίψεως και βαθυτάτου παραπικρασμού αναγκάζομαι να οχλήσω την Υμετέρα Εξοχότητα υπερασπιζόμενος την ηθική ακεραιότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς την οποία διαποιμαίνω και διαμαρτυρόμενος εντονώτατα διά την εγκληματική απόπειρα εμπλοκής προσώπων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς εις την κα-κουργηματική και αποτρόπαια δίκη διά την διακίνησι δύο τόνων θανάτου-ηρωίνης που εκδικάζεται εις την πόλι του Πειραιώς.

Επειδή Εξοχώτατε κ. Υπουργέ, αι Υπηρεσίαι του Υμετέρου Υπουργείου, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, και η φερομένη ως «πιεσθείσα» Εφέτης κ. Αργυρώ Αρναούτη-Μπλέτσα, την οποία ούτε εξ όψεως γνωρίζομε, με Απόφαση Υμετέρα Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Υμετέρου Υπουργείου, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιώς και η οποία ως επληροφορήθημεν ασθενεί από 15 Αυγούστου ε.ε. με ισχαιμική νόσο, παρέλειψαν απαραδέκτως να απαντήσουν εις τας χυδαιολογίας και τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας εις βάρος της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς, της οποίας σταθερά και μόνιμος θέσις είναι ότι οι διακινηταί του θανάτου των παραισθησιογόνων και ναρκωτικών ουσιών δέον να κολάζωνται με τόσας φοράς ισοβίου καθείρξεως δι’ όσα γραμμάρια θανάτου διακινούν, εις ένδειξιν ζωηροτάτης διαμαρτυρίας αποσύρομεν τον υφ’ ημών προταθέντα Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Δανιήλ Ψωίνον, Προιστάμενον του Μητροπολιτικού ι. Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς διορισθέντα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 205/4.6.2011 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ από μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιώς και απαγορεύομεν του λοιπού οιανδήτινα πνευματικήν σχέσι του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ του Υμετέρου Υπουργείου, με οιονδήποτε Κληρικό τελούντα υπό την ημετέρα ποιμαντορίαν.

Είναι αδιανόητος η αδιαφορία που επέδειξαν αι Υπηρεσίαι του Υμετέρου Υπουργείου ενώπιον της αφορήτου κακότητος και της σπερμολογίας εις βάρος της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως και κατ’ επέκταση της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας και αποτελεί απτή απόδειξη της κακοδαιμονίας και της παθογένειας της Ελληνικής Πολιτείας.
Την πλήρη ευθύνη για την Απόφαση ημών ενώπιον Θεού και ανθρώπων την έχουν αι Υπηρεσίαι του Υμετέρου Υπουργείου, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η «εμπλεκομένη» κ. Πρόεδρος και όλοι εκείνοι που ενορχίστρωσαν και διακίνησαν τις ελεεινότητες αυτές.

Αυτά είναι τα φοβερά προβλήματα της Δικαιοσύνης Εξοχώτατε κ. Υπουργέ, που οφείλετε με την διακρίνουσα Υμάς ευθυκρισία, να επιλύσετε και όχι η θεσμοθέτησις της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας που εξαγγείλατε κατά τας προγραμματικάς δηλώσεις της Κυβερνήσεως.

Μετά τιμής
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Κοινοποιήσεις:
1. Δ.Σ. Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιώς
2. Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Δανιήλ Ψωίνον

 Ετικέτες