Εκδημία του Πρωτοπρεσβυτέρου Ignace Peckstadt, πρωτοπόρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις Φλάνδραν

Loading...


Την 7ην Μαίου 2016 απεβίωσεν ο Πρωτοπρεσβύτερος Ignace Peckstadt, αγαπητός ιερεύς της Ενορίας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου Γάνδης και ομότιμος δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Γάνδης.

Εγεννήθη εις Evergem (Langerbrugge – Γάνδη) την 4ην Νοεμβρίου 1926 από γονείς Βέλγους. Κατά την διάρκειαν των σπουδών του εις Κολλέγιο και αργότεραν εις το Πανεπιστήμιο της Γάνδης ήρθεν εις πρώτην επαφήν με την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, την Παράδοσιν και Πνευματικότητά της. Εμπνεόμενος από την Ορθοδοξίαν επεσκέφθη πλειστάκις παραδοσιακώς ορθοδόξους χώρας των Βαλκανίων (Γιουγκοσλαυίαν, Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Ελλάδα, Τουρκίαν, Ρωσσίαν) και εγνώρισεν πολλούς πατριάρχας, αρχιερείς, θεολόγους, μοναχούς και μοναχάς, και μεταξύ των άλλων εγνώρισε και τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Αθηναγόραν και τον Πατριάρχην Ρουμανίας Ιουστινιανόν. Κατά την δεκαετίαν του εξήντα, περίοδον της Δευτέρας Βατικανείου Συνόδου, ίδρυσε εις Γάνδην Σύλλογον με την επωνυμίαν “Απόστολος Ανδρέας – επαφές με την Ορθοδοξίαν” και προσεκάλεσε σειρά ορθοδόξων θεολόγων και προσωπικοτήτων εις Φλάνδραν, διά να γνωρίσουν τον μεγάλον πλούτον της Ορθοδόξου Πνευματικότητος εις ένα ετερόκλητο κοινό. Το 1972 εγένετο ο ιδρυτής της Ορθοδόξου Ενορίας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου εις Γάνδην. Από αυτήν την Ενορίαν και υπό την εμπνευσμένην καθοδήγησίν του η Ορθοδοξία εξηπλώθη περαιτέρω εις την Φλάνδραν και διά τούτο θεωρείται ως πρωτοπόρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις Φλάνδραν.

Το 1974 εχειροτονήθη διάκονος και ένα χρόνο αργότερα ιερεύς υπό του Αρχιεπισκόπου Συρακουσών Γεωργίου (Οικουμενικόν Πατριαρχείον). Με τας πολλάς γνωριμίας του συνέβαλε αποτελεσματικώς εις την επίσημον αναγνώρισιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την χώραν μας. Ήτο ιερεύς της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου (Οικουμενικόν Πατριαρχείον), της οποίας από του 2013 ηγείται ως εκπρόσωπος απάσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο υιός του, Μητροπολίτης κύριος Αθηναγόρας.
 

Την 2αν Μαίου 2016 εώρτασε με την πρεσβυτέρα του κυρίαν Marie-Thérèse Janssens 63 έτη γάμου. Ήτο πατήρ τεσσάρων τέκνων, παππούς δέκα εγγονών και τριών δισεγγόνων. Εκτός του υιού του που είναι ο Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας, ο άλλος του υιός κ. Bernard Peckstadt, είναι ορθόδοξος ιερεύς εις την Ενορίαν της Bruges και ο γαμπρός του κ. Dominique Verbeke, είναι ορθόδοξος ιερεύς εις την Ενορίαν της Γάνδης.

Εις Οικουμενικόν επίπεδον, ήτο επί πολλά έτη μέλος διαφόρων διεκκλησιαστικών επιτροπών εις το Βέλγιον, όπως και εις το ανώτερο όργανον διαλόγου εις την χώραν.

Από το 1950 έως το 1998 ήτο ενεργό μέλος του δικηγορικού Συλλόγου Γάνδης, εκ των οποίων, δέκα εξ έτη πρόεδρος του Γραφείου του Δικηγορικού Συλλόγου Γάνδης Pro Deo. Ήτο επίσης διά περισσότερα από τριάντα πέντε έτη αναπληρωτής δικαστής και καθηγητής δικαίου εις την τριτοβάθμιαν εκπαίδευσιν διά νοσηλευτάς.

Τέλος ο Πρωτοπρεσβύτερος Ignace Peckstadt ήτο σημαντικός ομιλητής. Είχε προσκληθή πλειστάκις να ομιλήση διά ιστορικάς και πνευματικάς πτυχάς της Ορθοδοξίας. Είναι επίσης συγγραφεύς βιβλίων. «Η δύναμις της παρουσίας του Θεού. Σοφία από την ορθόδοξον πνευματικότητα» (2001), Εκδ. Averbode, 215σ. Και «Ένα ανοικτό παράθυρο εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν» (2005), Εκδ. Averbode, 285σ.

Η εξόδιος ακολουθία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Ignace Peckstadt θα τελεσθή την 11ην πρωινήν της 14ης Μαίου 2016 εις την Γάνδην, Begijnhofkerk Sint-Elisabeth, Sophie van Akenstraat (κοντά εις το Rabot). Την 9ην πρωινήν της ιδίας ημέρας, θα τελεσθή Θεία Λειτουργία εις την Ορθόδοξον Ενορίαν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου Γάνδης, Sophie Akenstraat 17. 

 

 

 

 Ετικέτες