Αποστάσεις από Καρατζαφέρη και ο Μητρ. Θεσσαλονίκης

Loading...


Ως γνωστόν φημολογείται ότι ευρίσκεται εις τα σκαριά νέον κόμμα με παμπάλαιους πολιτικούς, το οποίον επιθυμεί να αγρεύση τας ψήφους ανθρώπων με ευαισθησίαν εις τα εθνικά και θρησκευτικά ζητήματα. 

Ωστόσο ήδη ο Σεβ. Πειραιώς εις ανακοινωθέν του απεκάλυψε την στάσιν την οποίαν ετήρησεν εις το πρόσωπόν του ο κ. Καρατζαφέρης. Ως αντίβαρον εις κάποια ιστολόγια επεχειρήθη να υποδειχθή ότι ο Σεβ. Θεσσαλονίκης εγκρίνει το νέον κόμμα. Η διάψευσις δεν καθυστέρησε να έλθη καθώς αποστέλλων επιστολήν ο Σεβ. Θεσσαλονίκης δια την παρουσίαν του εις εκδήλωσιν του κ. Καρατζαφέρη διευκρινίζει ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεσις συμμετοχής. Συμφώνως προς την εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 30ης Μαρτίου 2016:

«Η αφορμή εναντίον μου ήτο η συμμετοχή μου στη μεγάλη συγκέντρωση του κ. Γ. Καρατζαφέρη… Η ταπεινότης μου δεν επήγα, για να συμμετάσχω στην πολυπληθέστατη συγκέντρωση του κ. Καρατζαφέρη, για να την ευλογήσω, αλλά για να ευλογήσω σύμφωνα με το έθιμο τη βασιλόπιττα…».Ετικέτες