Έκκληση μητροπολίτη Λαρίσης για το ορφανοτροφείο θηλέων

Loading...


Έκκληση κάνει ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, στο ποίμνιο της Εκκλησίας να στηρίξουν οικονομικά, ακόμα και με ένα ευρώ κάθε φορά, το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Θηλέων, που βρίσκεται στη συνοικία Ανθούπολης της Λάρισας.

 Ήδη το ίδρυμα σπουδάζει τρία κορίτσια και τα έξοδα είναι περισσότερα. Για τον λόγο αυτό, θα βγει την Κυριακή, δίσκος στους ιερούς ναούς της μητρόπολης. Σε μήνυμά του ο μητροπολίτης αναφέρει τα εξής: «Αδελφοί μου, Ή Ιερά Μητρόπολις μας, όπως ξέρετε, έχει ένα Εκκλησιαστικό «Ορφανοτροφείο Θηλέων στήν πόλι μας, στη συνοικία Άνθούπολη καί στή γωνία τών όδών Κυθήρων καί Πρεβέζης Μία διόροφη οικοδομή, ή όποια φιλοξενεί δέκα τρία άπορα όρφανά κορίτσια.«Έως τώρα τό «Ίδρυμα λειτουργούσε μέ ένισχύσεις άπ’ τό κονδύλιο τών Ιδρυμάτων τού Ιερού Προσκυνήματος κι από δικές σας δωρεές. Τώρα όμως τό Ίδρυμα έχει άμεση άνάγκη βοηθείας. Ευρίσκεται σέ δεινή οικονομική θέσι μέ κίνδυνο νά μή μπορή νά άντιμετωπίση τά τρέχοντα έξοδά του.

 Γιά αύτό λοιπόν καταφεύγω σέ σας, στό πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας, στό ποίμνιό μας, καί σάς παρακαλώ θερμά νά προσφέρετε ό,τι μπορείτε σήμερα γι’ αύτό τόν ιερό σκοπό, στό δίσκο πού θά περιαχθή μέσα στό Ναό, καθώς τά έξοδα είναι πολλά καί έχουν γίνει περισσότερα, αφού τό Ίδρυμα σπουδάζει ήδη δυο κορίτσια καί τώρα πρόκειται νά σπουδάση καί τρίτο, άφού ενα άκόμη κορίτσι έπέτυχε σέ άνώτερη Σχολή, στή Νοσηλευτική Αθηνών. Τό ένα εύρίσκεται στήν Πάτρα καί φοιτά στό τέταρτο έτος τών σπουδών του, τό άλλο φοιτά στό τρίτο έτος στήν Τρίπολι, στό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Τριπόλεως, καί τό τρίτο τώρα πλέον στην Αθήνα. Σεις άδελφοί μου, μέ τόν όβολόν σας σπουδάζετε αυτά τά άπροστάτευτα κορίτσια. «Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, οί άνάγκες είναι επιιτακτικές καί άμεσες. Τό προσωπικό πρέπει νά πληρωθή, οί τρεις φοιτήτριες πρέπει νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους κι έπομένως χρειαζόμαστε ένοίκια καί χρήματα γιά τή διατροφή τους. Σας παρακαλώ θερμά βοηθήστε μας. Κι όποιοι άπό σας μπορείτε νά κάνετε μιά δωρεά στο Όρφανοτροφεΐο, εστω και μικρή, θά μάς βοηθούσε πολύ, άφού όπως ξέρετε τά έξοδα τρέχουν. «Έχουμε άνάγκη άπ’ τήν βοήθειά σας. Στείλτε μας έστω κι ένα εύρώ κάπου-κάπου, γιά νά μπορούμε νά τά βγάζουμε πέρα. Σάς κάνω εκκλησι γι’ αυτή τή βοήθεια.Σας ευχαριστώ θερμά για την οποιαδήποτε ανταπόκριση σας και σας ασπάζομαι εν Κυρίω.»  Ετικέτες