Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η αποκατάσταση του Ανδρομονάστηρου Μεσσηνίας

Loading...


Την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο)», συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.200.000 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου. Η διώροφη πτέρυγα κελιών, στην οποία έχει προσαρτηθεί ο ΝΔ πύργος και το διαβατικό της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, αποτελούν αξιόλογο δείγμα της μεταβυζαντινής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής και χρονολογούνται από το 17ο – 18ο αιώνα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται τα εξής:

α) Εργασίες πεδίου
-Οργάνωση εργοταξίου, καθαρισμοί, περιμετρική στεγάνωση με διάνοιξη αυλακιού κατά μήκος βόρειας δυτικής και νότιας πλευράς

β) Εργασίες προστασίας ανάδειξης μνημείου
-Εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης
-Αφαίρεση σαθρών κονιαμάτων (αφού κρατηθούν μάρτυρες)
-Λιθοσυμπληρώσεις, τοπικές επισκευές, αποκαταστάσεις τοιχοποιίας, διανοίξεις ανοιγμάτων, τοποθέτηση ελκυστήρων
-Αρμολογήματα και εφαρμογή ενεμάτων όπου απαιτείται
-Κατασκευή νέων δαπέδων
-Αποκατάσταση τζακιών
-Αφαίρεση της επικεράμωσης και διαλογή κεράμων
-Εξυγίανση θόλων δυτικής πτέρυγας, διαμόρφωση των κλίσεων με χρήση αδρανών, επάλειψη των θόλων με ειδικής σύστασης κονία
-Στεγανοποίηση και επικεράμωση με κοίλα ημικολυμβητά βυζαντινά κεραμίδια.
-Κατασκευή ξύλινης στέγης στο Διαβατικό και επικεράμωση.
-Τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων
-Κατασκευή ξύλινου στέγαστρου στον εξώστη του α΄ ορόφου του κτηρίου των κελιών
-Συντήρηση κονιαμάτων
-Κατασκευή χώρων υγιεινής και αποχέτευσης λυμάτων.

γ) Έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση
-Αρχαιολογική τεκμηρίωση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών
-Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας και έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.

δ) Λοιπές εργασίες
-Οργάνωση εργοταξίου, λογιστική παρακολούθηση και επίβλεψη έργου.