Ποιες αποδείξεις είναι άχρηστες…

Loading...


Οι παγίδες της εφορίας.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 10% του εισοδήματος και την επόμενη χρονιά, καθώς αν το ποσό είναι μικρότερο θα τους επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς.

Ωστόσο η συλλογή αποδείξεων δαπανών για το 2014 κρύβει παγίδες, αφού δεν περνούν όλες στην Εφορία.

Οι «άχρηστες» αποδείξεις -Δεν περνούν στην Εφορία

    Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου
    Ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες
    Αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων
    Ενοίκια κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη
    Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης
    Υδρευση
    Αποχέτευση
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    Δημοτικά τέλη
    Ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, μεταφορών κλπ)
    Εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων
    Ταχυδρομικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες
    Αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ που λαμβάνονται υπόψη για το τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος
    Νοσοκομειακή περίθαλψη
    Τυχερά παιχνίδια
    Τέλη κυκλοφορίας
    Αγορά αυτοκινήτων
    Αγορά ακινήτωνtilegrafima.gr