Νέα ανακοίνωση για τη μισθοδοσία των εφημερίων

Loading...


Το Κ.Ε.Π. εφημερίων για τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2013 σε έκτακτη ανακοίνωσή του σχετικά με το ζήτημα της μισθοδοσίας αναφέρει: Η σημερινή ενημέρωση από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών είναι ότι η διαδικασία μισθοδοσίας των Μητροπολιτών των Εφημερίων και των Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων θα συνεχιστεί από τις κατά τόπους ΔΟΥ κανονικά για τον Ιανουάριο του 2013 και για χρονικό διάστημα που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα διότι δεν έχει εκτιμηθεί ο χρόνος που χρειάζονται οι 97 Ιερές Μητροπόλεις για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και τις ανάγκες της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα αναμένεται να εκδοθεί από το ΓΛΚ η σχετική Εγκύκλιος.Το ως άνω πρόβλημα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στην άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων υπηρεσιών της Ιερά Συνόδου και του προϊσταμένου της ΕΑΠ στις οχλήσεις μας, τους οποίους και ευχαριστούμε.

Οι συντελεστές του Κ.Ε.Π. Εφημερίων