Διαλύει το Πανεπιστήμιο Αθηνών η διαθεσιμότητα

Loading...


Κραυγή αγωνίας από το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών για το γεγονός πως 498 διοικητικοί υπάλληλοι (από τους 1337 υπηρετούντες) του Πανεπιστημίου Αθηνών τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Συγκεκριμένα ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του αναφέρει: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                          Αθήνα 25.09.2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ                                                               Αρ. Πρωτ.: 35

Χρ. Λαδά 6, 7ος  Όροφος                                                     Προς : – Τον Υπουργό Παιδείας.

(Μέλος Ο. Δι. Π. Τ.Ε.)                                                                       – Υπουργό Δ. Μ. & Η. Δ.

Τηλ. 210-3689229

Fax  210-3689320            

Ανοικτή Επιστολή

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

      Σύμφωνα με την από 23/9/2013 απόφαση σας (ΦΕΚ  2384/24/9/2013) με βάση την  Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης Εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναδιοργάνωση των δομών των Α.Ε.Ι. της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 131095/17.9.2013/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 498 διοικητικοί υπάλληλοι (από τους 1337 υπηρετούντες) του Πανεπιστημίου Αθηνών τίθενται σε διαθεσιμότητα.

      Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας του ιδρύματος και την ουσιαστική διάλυση του.

      Το πρόβλημα είναι τεράστιο και γίνεται σκάνδαλο και έγκλημα, αν συγκρίνουμε τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, όχι με τα διεθνή στάνταρντς αλλά εδώ με τα δικά μας, δηλαδή με το μέσο όρο όλων των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι της χώρας ή π.χ. με όλη τη γεωγραφική περιοχή του Πειραιά (Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι.), χρησιμοποιώντας δείκτη αναλογίας που προτείνει και αρέσκεται να χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας.

Αριθμός Δ.Ε.Π./Αριθμός διοικ. υπαλλ./Αναλογία προ διαθεσιμότητας/Αριθμός διοικ.υπαλ. μετά την διαθεσιμότητα/Αναλογία μετά την διαθεσιμότητα

Ε.Κ.Π.Α. : 1.953/1.337/0,68/837/0,43

Πανεπιστή-μιο Πειραιά και Τ.Ε.Ι. Πειραιά:  329/282/0,86/282/0,86

Σύνολο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.: 11.403/7.766/0,68/6.417/0,56

       Δηλαδή, για να υπάρχει, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο δείκτη, δίκαιη και έντιμη αντιμετώπιση του Ε.Κ.Π.Α., πρέπει το διοικητικό προσωπικό του να ανέρχεται σε 1.699 υπαλλήλους τουλάχιστον (1.953 Χ 0,86), δεδομένου ότι στα συγκεκριμένα Ιδρύματα δεν υπάρχει πλεόνασμα διοικητικού προσωπικού και πιθανότατα έλλειμμα, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

      Διερωτάται λοιπόν κανείς πως στο Παν/μιο Αθηνών στο οποίο ο σχετικός δείκτης πριν την υποτιθέμενη αξιολόγηση ήταν στο εθνικό μέσο όρο ποια κριτήρια άραγε οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πλεονάζουν 498 διοικητικοί υπάλληλοι (σχεδόν το 40% του προσωπικού) του Πανεπιστημίου;

        Και επειδή «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι έντιμη αλλά πρέπει και να φαίνεται», καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα την Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης Εισήγηση ώστε να διαλύσει όλες τις φήμες για αξιολόγηση βασισμένη σε τοπικά ή και προσωπικά κριτήρια.

                                                              Με Τιμή,

   Η Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

  Νάνσυ Μιχοπούλου                                               Δημήτρης Σακκάτος