6,2% μειώθηκε το εισόδημα των Ελλήνων

Loading...


Σε μια νέα έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα, όσον αφορά στα εισοδήματα των Ελλήνων εργαζομένων.

Στην εν λόγω έρευνα προβλέπεται μείωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων κατά 6,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο αγγίζει το Κύπρο 8,5% (για το έτος 2013).
Στην ίδια μελέτη το γερμανικό ινστιτούτο εκτιμά ότι οι μειώσεις θα αφορούν στους μισθούς των πολιτών 12 χωρών-μελών της Ε.Ε.

Το Ινστιτούτο εκτιμά ακόμη ότι λόγω των περικοπών των μισθών στο Δημόσιο και την μείωση του κατώτατου μισθού, οι εργαζόμενοι στις χώρες του ευρωπαϊκού κυρίως Νότου θα επωμιστούν τις μεγαλύτερες μειώσεις στο εισόδημά τους.

Μειώσεις θα σημειωθούν ωστόσο και σε Βρετανία-Ολλανδία-Ιρλανδία.