Η σιωπηλή Μητέρα ακούει τους ύμνους και την ψαλμωδία της Μεγάλης προς Αυτήν Παράκλησης

Loading...


Σεμνή και αυστηρότατη, ως πρέπει στη μέγιστη δόξα της, ακόμα την αδεξιότητα κρατούσα παιδίσκης,

ενώ κάθεται στο θρονί και στην αγκάλην έχει Παιδίον νέον των προ Αιώνων Θεόν,

μεγαλομάτα, η σιωπηλή Μητέρα ακούει τους ύμνους και την ψαλμωδία της Μεγάλης προς Αυτήν Παράκλησης.


Λόγια σπουδαία, δοξαστικά, πανίσχυρα, της ασθενούς ανθρώπινης ικεσίας.

Ζωή Καρέλλη